FIT STYLE ZONE LIGA SQUASHA – Regulamin

Gracze przydzielani są do grup wg. stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

 1. Fit Style Zone Liga Squasha to 15 kolejek rozgrywanych we wtorek i środę raz w tygodniu. Miejsce rozgrywek Bolesławiec Staszica 13 . Start 13 marca 2024.
 2. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. O przydziale do grupy decyduje:

   ranking PFS -jeśli istnieje dla gracza
  •    dzika karta organizatora
 3. Awansdo grupy pierwszej uzyskują dwa pierwsze miejsca zawodników z grupy drugiej po każdej kolejce rozgrywek.
 4. Spadek z pierwszej grupy do drugiej grupy dwa ostatnie miejsca z grupy 1 po każdej kolejce rozgrywek .
 5. W grupie drugiej spada najsłabszy gracz z danej rozgrywki a z trzeciej awansuje tylko jeden zawodnik. ( jeśli grupa taka powstanie )
 6. System rozgrywek. Każda grupa liczyć będzie 6 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” w systemie B03 . do dwóch wygranych meczy.
 7. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego
 8. Po rozegraniu 15 kolejek do końcowego rankingu branych jest pod uwagę 13 najlepszych występów.
 9. Po rozegraniu ostatniej kolejki (28 maja 2024 r.) zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami ( wkrótce podamy jakimi J ).
 10. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.fitstyle.com.pl oraz www.bo5.pl  i FB ,  wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych .
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek. Klub Fit Style Zone nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach.

Klub Fit Style Zone zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 


Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.


Zgłoszenie do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcja klubu

Zgłoszenie do ligi squasha jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu

 Płatności za kolejkę reguluje się w recepcji klubu  

Wpisowe na ligę 60 zł do puli ( koszulki dla uczestników )

Opłata za udział w lidze  wynosi 45 zł i ( lub 3 razy odbicie karty Multi Sport, Medicover  -płatne jest przed każdą rozpoczętą ligą w recepcji klubu.

 W przypadku nie odwołania udziału w kolejce (później niż 24h przed rozpoczęciem gier)  - gracz zobowiązany jest do zapłacenia za swój udział mimo jego nie obecności.

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce Ligi nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów opłata nie będzie wymagana.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek recepcja Fit Style Zone tel. 798 542 116