Regulamin rozgrywek: 

I. Warunki uczestnictwa oraz terminy rozgrywek.
1. Organizatorem Głogowskiej Ligi Squasha jest Fitness & Squash Complex Głogów.
2. Koordynatorem rozgrywek ligowych jest :
Maciej Sanojca – maciej.sanojca@gmail.com, tel. 794 374 751
3. W rozgrywkach Ligi Squash Complex może uczestniczyć każdy, kto zgłosi się do
rozgrywek i opłaci wpisowe najpóźniej w dniu rozgrywek.
4. Zgłoszeń można dokonać mailowo lub telefonicznie u koordynatora ligi.
5. Przystąpić do sezonu rozgrywek ligowych można w dowolnym momencie ich trwania.
6. Każdorazowo uczestnik ligi zobowiązany jest do zapłaty 45 zł (kwota 15,00 zł tytułem
wynajmu kortu do gry, kwota 30,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi)
Dla posiadaczy karty MULTISPORT PLUS kwota pomniejszona o 15 zł.
7. Kolejki Ligowe będą odbywać się według następujących terminów:
Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania terminarza z przyczyn od niego
niezależnych niezwłocznie informując zawodników o zmianie daty danej kolejki ligowej.

II. System rozgrywek i ranking.
1. Zasady klasyfikacji rankingu ogólnego:
1.1. Sezon ligowy wiosna 2018 obejmuje 9 kolejek.
1.2. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty ligowe do rankingu
ogólnego zgodnie z tabelą punktów.
System naliczania punktów ligowych do rankingu ogólnego:
I LIGA: 
1. 100 pkt
2. 97 pkt
3. 95 pkt
4. 93 pkt
II LIGA: 
1. 95 pkt
2. 93 pkt
3. 91 pkt
4. 89 pkt
III LIGA:
1. 91 pkt
2. 89 pkt
3. 87 pkt
4. 85 pkt
IV LIGA: 
1. 87 pkt 
2. 85 pkt
3. 83 pkt
4. 81 pkt
V LIGA: 
1. 83 pkt
2. 81 pkt
3. 79 pkt
4. 77 pkt
VI LIGA:
1. 79 pkt
2. 77 pkt
3. 75 pkt
4. 73 pkt

1.3. Punkty ligowe sumują się. Po rozegraniu 9 kolejek do końcowego rankingu
ogólnego branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów. W przypadku jednakowej liczby
punktów ligowych o wyższym miejscu decyduje większa liczba rozegranych kolejek
ligowych. W przypadku takiej samej liczby rozegranych kolejek ligowych rozegrany zostanie
dodatkowy mecz mający na celu wyłonienie zawodnika który zajmie wyższą lokatę.
1.4. Kolejność miejsc w grupie w danej kolejce ligowej jest ustalana na podstawie
ilości wygranych gier ( kto więcej ). Jeżeli liczba zwycięstw jest taka sama liczą się kolejno
wygrane sety ( kto więcej ), przegrane sety ( kto mniej ), wygrane piłki ( kto więcej ),
przegrane piłki ( kto mniej ) i dopiero na końcu brane pod uwagą są bezpośrednie pojedynki
pomiędzy zawodnikami.
2. System gry w kolejce ligowej.
2.1. Każda grupa (4 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu 2
godzin.
2.2. Mecze rozgrywane są do 11 punktów. W systemie Best of Five (do 3 wygranych
setów)
2.3. Pierwszy mecz w danej kolejce jest ustalany na podstawie losowania – kolejność
pozostałych meczy jest losowa. 
3. System ustalania grup (lig)
3.1. Na każdą kolejkę ligową obowiązują zapisy.
3.2. Spośród wszystkich graczy którzy zapiszą się na listę zawodników do godziny
18:00 dnia poprzedzającego kolejkę ligową (czyli w najczęstszym przypadku będzie to
piątek 18:00) tworzony jest średni ranking ligowy (ŚRL).
O kolejności w rankingu ŚRL decyduje średnia ilość punktów ligowych uzyskanych
w 3 ostatnich kolejkach rozegranych przez danego zawodnika. 
W sytuacji kiedy średnia ilość punktów ligowych u dwóch zawodników jest taka sama
– wyższe miejsce w rankingu ŚRL zajmuje zawodników który w poprzedniej rozegranej
przez siebie kolejce uzyskał więcej punktów, jeśli nadal jest średnia taka sama wyższe
pozycję zajmuje osoba która w poprzedniej kolejce zajęła 1 lub 2 miejsce w swojej lidze. Jeśli
w dalszym ciągu średnia punktów będzie taka sama – decyduje ostatni oficjalny mecz
rozegrany między danymi zawodnikami.
3.3. Zawodnicy przydzielani są do lig na podstawie kolejności w rankingu ŚRL:
- I Liga – miejsca 1-4
- II Liga – miejsca 5-8
- III Liga – miejsca 9-12
- IV Liga – miejsca 13-16
- V Liga – miejsca 17-20
itd.
3.4. Skład lig będzie publikowany na stronie kolejki ligowej do godziny 19:30 dnia poprzedzającego kolejkę ligową.
3.5. Jeśli ilość zgłoszonych graczy w danej kolejce ligowej jest niepodzielna przez 4 to
organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości graczy w dwóch najniższych ligach,
jednocześnie zmieniając na system gry na grę do dwóch wygranych setów.

4. Rozstawienie zawodników na pierwsze 3 kolejki ligowe.
4.1. Skład lig na pierwszą kolejkę ligową będzie ustalony na podstawie zajętych
miejsc w rankingu ogólnym w sezonie jesień 2018.
Rozstawienie będzie obejmowało zawodników którzy zajęli w poprzednim
sezonie miejsca 1-12.
Rozstawienie 1/12 – Bartek Milczarek 
Rozstawienie 2/12 – Grzegorz Bobkiewicz
Rozstawienie 3/12 – Jacek Tłuszcz
Rozstawienie 4/12 – Marek Czaczyk
Rozstawienie 5/12 – Tomek Obuchowicz
Rozstawienie 6/12 – Wojtek Kruszyński
Rozstawienie 7/12 – Bartek Błażkiewicz
Rozstawienie 8/12 – Łukasz Błaszczyk
Rozstawienie 9/12 – Piotr Kułakowski
Rozstawienie 10/12 – Rafał Wiśniewski
Rozstawienie 11/12 – Mirek Chodań
Rozstawienie 12/12 – Karol Gałka

4.2. Rozstawienie zawodników jest aktywne przez 3 pierwsze kolejki ligowe.
Przykład:
Jeśli Grzegorz (rozstawiony z 3/12) nie uczestniczył w dwóch pierwszych kolejkach,
dołączając do ligi w 3 kolejce to niezależnie od wyników innych graczy w dwóch pierwszych
kolejkach rozpoczyna on grę od 1 ligi.
Ten zapis w regulaminie jest związany z tym że każdy z zawodników ma prawo w trakcie
całej ligi opuścić dwie kolejki ligowe i nadal liczyć się w walce o najwyższe pozycje (w
rankingu ogólnym liczonych jest 7 z 9 kolejek)
III. Ustalenia końcowe:
1. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
2. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Organizator Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
rozgrywek lig.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry.
Zawodnik uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku
jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u
osób trzecich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator zaleca grę w
okularach ochronnych.
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz
nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań stronie organizatora oraz
publikowanie ich nazwisk w oficjalnych rankingach.
6. Gra odbywa się wg oficjalnych przepisów squasha które znaleźć można na stronie Polskiej
Federacji Squasha.