Głogowska Liga Squasha – Sezon jesień/zima 2017

I. Warunki uczestnictwa oraz terminy rozgrywek.
1. Organizatorem Głogowskiej Ligi Squasha jest Fitness & Squash Complex Głogów.
2. Koordynatorem rozgrywek ligowych jest :
Maciej Sanojca – maciej.sanojca@gmail.com, tel. 794 374 751
3. W rozgrywkach Ligi Squash Complex może uczestniczyć każdy, kto zgłosi się do rozgrywek i opłaci wpisowe najpóźniej w dniu rozgrywek.
4. Zgłoszeń można dokonać mailowo lub telefonicznie u koordynatora ligi.
5. Przystąpić do sezonu rozgrywek ligowych można w dowolnym momencie ich trwania.
6. Każdorazowo uczestnik ligi zobowiązany jest do zapłaty 45 zł (kwota 15,00 zł tytułem wynajmu kortu do gry, kwota 30,00 zł tytułem kosztów obsługi ligi)
Dla posiadaczy karty MULTISPORT PLUS kwota pomniejszona o 15 zł.
7. Kolejki Ligowe będą odbywać się według następujących terminów:
I kolejka - 30.09.2017r.
II kolejka - 07.10.2017 r.
III kolejka - 21.10.2017 r.
IV kolejka - 04.11.2017 r.
V kolejka - 18.11.2017 r.
VI kolejka - 02.12.2017 r.
VII kolejka - 16.12.2017 r.
VIII kolejka - 13.01.2017 r.
IX kolejka - 03.02.2017 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania terminarza z przyczyn od niego niezależnych niezwłocznie informując zawodników o zmianie daty danej kolejki ligowej.

II. System rozgrywek i ranking

1. Zasady klasyfikacji rankingu ogólnego:
     1.1. Sezon ligowy jesień-zima 2017/2018 obejmuje 9 kolejek.
     1.2. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty ligowe do rankingu ogólnego zgodnie z tabelą punktów.

Tabela naliczania punktów ligowych do rankingu ogólnego:
I LIGA
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 96 pkt
3 miejsce – 94 pkt
4 miejsce – 92 pkt
II LIGA
1 miejsce – 94 pkt
2 miejsce – 92 pkt
3 miejsce – 90 pkt
4 miejsce – 88 pkt
III LIGA
1 miejsce – 90 pkt
2 miejsce – 88 pkt
3 miejsce – 86 pkt
4 miejsce – 84 pkt
IV LIGA   
1 miejsce – 86 pkt   
2 miejsce – 84 pkt   
3 miejsce – 82 pkt   
4 miejsce – 80 pkt   

     1.3. Punkty ligowe sumują się. Po rozegraniu 9 kolejek do końcowego rankingu ogólnego branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów. W przypadku jednakowej liczby punktów ligowych o wyższym miejscu decyduje większa liczba rozegranych kolejek ligowych. W przypadku takiej samej liczby rozegranych kolejek ligowych rozegrany zostanie dodatkowy mecz mający na celu wyłonienie zawodnika który zajmie wyższą lokatę.
     1.4. Kolejność miejsc w grupie w danej kolejce ligowej jest ustalana na podstawie ilość wygranych gier. Jeżeli liczba zwycięstw jest taka sama liczy się kolejno: bilans setów, bilans punktówm, wynik bezpośredni - Zmiana od 5 kolejki (18.11.2017r.)
Wcześniejszy system: ilość wygranych gier, wygrane sety ( kto więcej ), przegrane sety ( kto mniej ), wygrane piłki ( kto więcej ), przegrane piłki ( kto mniej ), wynik bezpośredni.


2. System gry w kolejce ligowej.
     2.1. Każda grupa (4 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu 2 godzin.
     2.2. Mecze rozgrywane są do 11 punktów. W systemie Best of Five (do 3 wygranych setów)
     2.3. Pierwszy mecz w danej kolejce jest ustalany na podstawie losowania – kolejność pozostałych meczy jest losowa.

3. System ustalania grup (lig)
     3.1. Na każdą kolejkę ligową obowiązują zapisy.
     3.2. Spośród wszystkich graczy którzy zapiszą się na listę zawodników do godziny 18:00 dnia poprzedzającego kolejkę ligową (czyli w najczęstszym przypadku będzie to
piątek 18:00) tworzony jest średni ranking ligowy (ŚRL).
     O kolejności w rankingu ŚRL decyduje średnia ilość punktów ligowych uzyskanych we wszystkich rozegranych kolejkach przez danego zawodnika w danym sezonie.
     W sytuacji kiedy średnia ilość punktów ligowych u dwóch zawodników jest taka sama – wyższe miejsce w rankingu ŚRL zajmuje zawodników który w poprzedniej rozegranej przez siebie kolejce uzyskał więcej punktów, jeśli nadal jest średnia taka sama wyższe pozycję zajmuje osoba która w poprzedniej kolejce zajęła 1 lub 2 miejsce w swojej lidze. Jeśli w dalszym ciągu średnia punktów będzie taka sama – decyduje ostatni oficjalny mecz rozegrany między danymi zawodnikami.
     3.3. Zawodnicy przydzielani są do lig na podstawie kolejności w rankingu ŚRL:
- I Liga – miejsca 1-4
- II Liga – miejsca 5-8
- III Liga – miejsca 9-12
- IV Liga – miejsca 13-16
- V Liga – miejsca 17-20
     3.4. Skład lig będzie publikowany na stronie ligi (www.bo5.pl ) oraz wysyłany poprzez wiadomość SMS do godziny 19:30 dnia poprzedzającego kolejkę ligową.
     3.5. Jeśli ilość zgłoszonych graczy w danej kolejce ligowej jest niepodzielna przez 4 to organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości graczy w dwóch najniższych ligach, jednocześnie zmieniając na system gry na grę do dwóch wygranych setów.

4. Rozstawienie zawodników na pierwszą kolejkę ligową.
     4.1. Skład lig na pierwszą kolejkę ligową będzie ustalony na podstawie zajętych miejsc w rankingu ogólnym w sezonie wiosna 2017.
Rozstawienie będzie obejmowało zawodników którzy zajęli w poprzednim
sezonie miejsca 1-12.
Imię i nazwisko  -  Rozstawienie
Krzysztof Klepusewicz   1/12
Jacek Tłuszcz  2/12    
Grzegorz Bobkiewicz    3/12    
Tomasz Obuchowicz    4/12    
Łukasz Błaszczyk  5/12
Wojtek Sienkiewicz    6/12
Piotr Kułakowski    7/12
Marek Czaczyk    8/12
Bartek Milczarek 9/12
Rafał Wdowiak    10/12  
Waldek Bałd    11/12 
Mirek Chodań    12/12

     4.2. Rozstawienie zawodników jest aktywne przez 3 pierwsze kolejki ligowe.
Przykład:
Jeśli Grzegorz (rozstawiony z 3/12) nie uczestniczył w dwóch pierwszych kolejkach, dołączając do ligi w 3 kolejce to niezależnie od wyników innych graczy w dwóch pierwszych kolejkach rozpoczyna on grę od 1 ligi.
Ten zapis w regulaminie jest związany z tym że każdy z zawodników ma prawo w trakcie całej ligi opuścić dwie kolejki ligowe i nadal liczyć się w walce o najwyższe pozycje (w rankingu ogólnym liczonych jest 7 z 9 kolejek)

III. Ustalenia końcowe:

1. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
2. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Organizator Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rozgrywek lig.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry. Zawodnik uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób trzecich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator zaleca grę w okularach ochronnych.
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań stronie organizatora oraz publikowanie ich nazwisk w oficjalnych rankingach.
6. Gra odbywa się wg oficjalnych przepisów squasha które znaleźć można na stronie Polskiej Federacji Squasha.