Zasady i regulamin LIGI SŁONECZNA PRZYGODA
w
Gym Factory

1. Na podstawie historycznych wyników z Ligi oraz turniejach zawodnicy zostają przydzieleni do jednej z 3 grup.
2. Grupy są zazwyczaj 6/7 osobowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób w grupie w trakcie trwania rozgrywek, aby uzupełnić stan grupy w sytuacji np. kontuzji uczestnika.
3. W ciągu 5 tygodni zawodnicy muszą rozegrać 5-cio setowy mecz(każdy set do 11 punktów) z każdym zawodnikiem ze swojej grupy, tzw. rozgrywki "każdy z każdym".
4. Rozliczenie punktów rozegranych meczy będzie wykonywał system BO5. Można śledzić wyniki poprzez pobranie aplikacji mobilnej na telefon lub na stronie www.
5. Możliwe wyniki meczy to 5:0, 4:1, 3:2.
6. Po zakończeniu rozgrywek w grupach następuje podsumowanie wyników wszystkich spotkań w grupie: dwie najlepsze osoby awansują, a dwie osoby, które zdobyły najmniejszą ilość punktów spadają do niższej ligi
7. Szczegóły punktacji za mecze:
1pkt za rozegranie meczu
1pkt za wygranie seta
1pkt za wygranie meczu
5pkt za walkower
Maksymalnie do zdobycia 7pkt
8. O kolejności ligowej decydują:
a) suma punktów zdobytych we wszystkich meczach
b) przy takiej samej ilości punktów decyduje wynik meczu bezpośredniego
- w przypadku trzech osób z taką samą ilością decyduje mała tabelka
c) różnica wygranych setów
d) małe punkty
9. Zawodnicy na mecz ligowy umawiają się telefonicznie bądź przez aplikację Bo5.
Zawodnik powinien wykonać telefon w celu zaplanowania meczu ligowego do 3 osób poniżej siebie w tabeli ligowej, tj.:
- zawodnik 1 dzwoni do zawodnika 2,3,4
- zawodnik 2 dzwoni do zawodnika 3,4,5
- zawodnik 3 dzwoni do zawodnika 4,5,6
- zawodnik 4 dzwoni do zawodnika 5,6,1
- zawodnik 5 dzwoni do zawodnika 6,1,2
- zawodnik 6 dzwoni do zawodnika 1,2,3
10. Opłaty za ligę:
- jednorazowa opłata wpisowa za Ligę Słoneczna Przygoda wynosi - 50 zł

- mecz ligowy 27 zł ( niezależnie od dnia tygodnia oraz godziny). Przy rezerwacji kortu meczu ligowego należy powiedzieć recepcjonistce, że będzie to mecz ligowy oraz podać liczbę graczy posiadających kartę partnerską Multisport Benefit lub Fit Profit oraz po zakończeniu meczu zawodnik, który wygrał spotkanie, zobowiązany jest do przekazania wyniku w recepcji klubu.

Brak podania wyniku spowoduje pobranie opłaty wg cennika squasha w danym dniu i godzinie.
- dopłaty do kortu przy jednym użytkowniku karty partnerskiej poda recepcjonistka klubu
- klub nie zwraca różnicy wynikającej z dwóch użytkowników karty partnerskiej Multisport.

11. Mecze sędziują sami zawodnicy. Mecz może być sędziowany przez innego sędziego, jednak zawodnicy muszą go zorganizować we własnym zakresie oraz musi on być zaakceptowany przez obydwu zawodników. W sytuacji, gdy nie ma sędziego, każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez obydwu zawodników, a w przypadku sprzecznego zdania zawsze grany jest LET - (powtórka akcji)

12. Mecze Ligi Słoneczna Przygoda rozgrywane są tylko i wyłącznie na kortach klubu Gym Factory Piła.

13. Na koniec Ligo Słoneczna Przygoda ogłoszony będzie ranking końcowy, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Spośród zawodników którzy rozegrają wszystkie mecze ligowe zostanie rozlosowana rakieta squashowa o wartości 500 zł .

14. W przypadku kontuzji lub dłuższej nieobecności w lidze, fakt ten musi zostać zgłoszony bezpośrednio obsłudze klubu.

15. Każdy zawodnik biorący udział w lidze, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu pod rygorem wykluczenia z ligi.

16. Wszelkie niejasności nieuwzględnione w Regulaminie Ligi rozstrzyga organizator ligi.

17. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego.

18. Dobrowolnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność zgłaszam swój udział w Eliminacyjnej Lidze Squasha organizowanej przez GYM FACTORY Fitness & Squash Center.

19. Jestem ubezpieczony/na w zakresie kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz akceptuję to, że organizator nie ubezpiecza uczestników ligi od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.

20. Zapoznałem/ łam się z regulaminem klubu GYM FACTORY Fitness & Squash Center, który znajduje się przy kortach do squasha.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Klubem Gym Factory , mailowo pod adresem kamila@gymfactory.pl, lub fb .