REGULAMIN LIGI


1. Liga Squasha Lato 2019 to cykl 6 kolejek ligowych odbywających się 
co 2 tygodnie. Sezon trwa od 16 czerwca 2019r do 24 sierpnia 2019r.

2. Terminarz sezonu dostępny na http://bo5.pl/klubarena/
Godz. rozgrywek: 9:00 – 19:00 w zależności od ilości grup i zapisanych osób na daną kolejkę.

3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są na: http://bo5.pl/klubarena/ , osobiście lub telefonicznie w recepcji klubu.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do piątku poprzedzającego daną kolejkę 
do godz. 22:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku 
nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

4. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie zgłoszeń 
jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, 
jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego 
zawodnika.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
- 35 zł
- 20 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, Fitprofit, Fitflex
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

6. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi.
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; 
najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie. 
Różnica punktów między zawodnikami w danej kolejce ligowej (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób: W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)] 
Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 4 najlepszych wystąpień zawodnika. 

O przydziale do kolejki ligowej decyduje kolejno

6.1. Ostatni zawodnik ligi spada, najlepszy awansuje do wyższej ligi (lub pozostaje w I lidze).
6.2. Dzika karta organizatora.
6.3. Dla pozostałych zawodników sporządzany jest ranking ze średniej liczby punktów z ostatnich dwóch rozegranych kolejek (lub jednej jeżeli zawodnik nie ma 

6.4. W pierwszej kolejce o rozstawieniu decyduje ranking z Saller Ligi 2018/2019

7. Zasady rozgrywek. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” 
w przeciągu ok. 2,5 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 
zawodników. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej 
grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów 
z zachowaniem przewagi 2 punktów.

8. Po rozegraniu ostatniej szóstej kolejki, 3 najlepszych zawodników zostanie uhonorowanych
nagrodami.

(informacje o nagrodach podamy wkrótce)

1. 
2. 
3. 

 

9. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej Squasha wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych,
- umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.klubarena.pl 
oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
- wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

10. Klub Arena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki 
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze 
na własną odpowiedzialność. W szczególności zalecamy używanie okularów ochronnych.

11. Klub Arena zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.