Regulamin

II edycja Leszczyńskiej Ligi Tenisa - Debel
sezon 2023/2024

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja tenisa jako formy spędzania wolnego czasu.
 2. Integracja przez sport.
 3. Stworzenie możliwości rywalizacji tenisistom.

II. Organizator:

     Leszno Tenis Klub 

III. Najważniejsze informacje:

     Miejsce: Korty przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie / ul. Strzelecka 7 / ul. Gen. Kustronia

     Spotkanie organizacyjne: 25.08.2023 - godz. 17:00 - ul. Świętego Józefa 5
     Termin rozgrywek: 01.09.2023 - 16.06.2024
     Zapisy: do 30.08.2023

     I runda: 01.09.2023 - 31.10.2023

     II runda: 01.11.2023 - 14.01.2024

     III runda: 15.01.2024 - 31.03.2024

     IV runda 01.04.2024 - 16.06.2024

     Wpisowe: 150 zł od pary - kwota z wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody. Organizator przewiduje przyznanie pucharów za miejsca I-III oraz nagrody rzeczowe.

IV. Regulamin i przepisy porządkowe:

 1. Liga rozgrywana jest w kategorii OPEN (jedna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn) bez ograniczeń wiekowych (niepełnoletni za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

 2. Zawodnicy biorą udział w Rozgrywkach na własną odpowiedzialność́, Organizator nie ubezpiecza Uczestników.

 3. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 1:1 w setach, 3 set rozgrywany jest na pełnym dystansie.

 4. Punktacja i rozgrywanie meczów:
  Rozgrywki prowadzone będą poprzez platformę Bo5, w której to, po każdej zakończonej rundzie system wygeneruje punktację według zajętych miejsc w grupie. Ilość zdobytych punktów uzależniona jest od ilości uczestników oraz od grupy w której dany zawodnik aktualnie rywalizuje. Zwycięzcą II edycji Leszczyńskiej Ligi Tenisa zostaje Para z najwyższą ilością punktów w klasyfikacji generalnej. Organizator w Rozgrywkach 2023/2024 wprowadza następującą punktację danego meczu:
  - zwycięstwo 2 - 0 = 3 pkt
  - zwycięstwo 2 - 1 = 2 pkt
  - porażka 1 - 2 = 1 pkt
  - porażka 0 - 2 = 0 pkt

  W przypadku walkowerów:
  Para poddająca mecz walkowerem = -1 pkt.
  Para otrzymujący walkower = 3 pkt
  UWAGA ! Mecz zakończony walkowerem, ma miejsce wówczas, kiedy jedna z Par zabiega minimum 3 razy o mecz, a druga nie może znaleźć czasu i nie proponuje innego terminu. Wynik takiego meczu to /6:0;6:0/ dla Pary wychodzącej z propozycją rozegrania meczu.

  Nierozegrany mecz w terminie danej rundy = -1 pkt (każda Para)
  UWAGA ! Za nierozegrane spotkanie w terminie uważa się mecz, w którym zainteresowane Pary:
  - mimo prób, nie uzgodniły wspólnie odpowiadającego im terminu,
  - nie poinformowały Organizatora o wyniku meczu do daty kończącej daną rundę,

Organizator nie będzie dochodził powodów nie rozegranego spotkania. Zawodnicy mają wystarczająco dużo czasu, by znaleźć dogodny termin na rozegranie meczów.
Zaleca się, aby Zawodnicy na grupie WhatsApp, na początku tygodnia podali swoją dyspozycyjność na dany tydzień, co spowoduje udokumentowanie chęci rozegrania meczu oraz szybsze dopasowanie pozostałych graczy z grupy do wolnych terminów danego Zawodnika.


Walkower oraz wynik meczu muszą zostać potwierdzone przez zainteresowane strony na grupie WhatsApp - Leszczyńska Liga Tenisa sezon 2023/2024.

W przypadku, braku porozumienia pomiędzy Parami w temacie wyboru kortu, na którym będą rozgrywać mecz, Organizator spór rozstrzyga poprzez rzut monetą.

O wyższym miejscu w tabeli decyduje:
1. liczba dużych punktów,
2. bilans setów,
3. bilans gemów,
4. bezpośredni pojedynek,

W przypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch Par, o kolejności zajętych miejsc decydować będzie tzw. “mała tabela” stworzona tylko i wyłącznie z wynikami zainteresowanych Par.

5. System rozgrywek:
     - grupy - system “każdy z każdym”,
      - w I rundzie grupy zostaną stworzone na podstawie klasyfikacji generalnej Leszczyńskiej Ligi Tenisa - Debel z sezonu 2022/2023,
      - po zakończonej rundzie, Organizator stworzy nowe grupy z zachowaniem obowiązujących zasad:
           > awans do wyższej grupy uzyskają Pary z miejsc 1-2,
           > Pary z dwóch ostatnich miejsc spadają do niższej grupy,
           > Pary z pozostałych lokat zachowują dotychczasowe miejsce w grupie,
     - w przypadku wycofania się z Rozgrywek, bądź dyskwalifikacji danej Pary, awans do wyższej grupy uzyskuje Para z kolejnego miejsca niższej grupy,
     - obowiązują aktualne przepisy PZT na sezon 2023/2024,
     - Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają piłki do gry, zaleca się by były nowe,
     - mecze rozgrywane są bez sędziego,
     - w ocenie spornych sytuacji, w przypadku braku “osoby trzeciej” podczas meczu, zaleca się powtórzenie punktu,
     - Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania podanych terminów rozgrywania poszczególnych rund,
     - po rozegraniu meczu Zawodnicy mają obowiązek, poprzez grupę na WhatsApp’ie poinformować Organizatora oraz innych uczestników Rozgrywek o wyniku spotkania,

6. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach otrzymują -15zł/h rabatu na kort. Warunkiem otrzymania zniżki jest poinformowanie recepcji o rozgrywanym meczu ligowym. Dodatkowo zawodnicy posiadający kartę              multisport otrzymują zniżkę -15zł/h. Brak możliwości odpisywania godzin z karnetu.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zrzekają się prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu jakichkolwiek kosztów, które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio w wyniku ich uczestnictwa w II edycji Leszczyńskiej Ligi Tenisa na sezon 2023/2024.
 2. W trakcie trwania Ligi istnieje możliwość dopisania Pary. Warunkiem utworzenia nowej grupy jest przystąpienie do rozgrywek min. 4 Par. (Para, która dopisała się podczas trwania Ligi, z automatu zostaje przypisana do najniższej grupy).
 3. W przypadku kontuzji jednego z Zawodników istnieje możliwość skorzystania ze zmiany. Regulamin dopuszcza “jednorazowe okienko transferowe” w Lidze.
 4. Zawodnicy z aktywną licencją PZT nie mogą brać udziału w Lidze.
 5. Wzięcie udziału w rozgrywkach Leszczyńskiej Ligi Tenisa jest jednoznaczne
  z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych / imię i nazwisko /, kontakt telefoniczny oraz publikowanie wizerunku
  w mediach społecznościowych.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do jego ostatecznej interpretacji.