Regulamin Wakacyjnej LL Bo3

 

1. Cele ligi:

a) Popularyzacja squasha i podnoszenie jego poziomu przez grę do 2 wygranych setów.

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego. 

c) Integracja środowiska squashowego

 

2. Miejsce ustala organizator przed startem ligi.

Poniżej kluby w którcyh może być rozegranana runda :

Rampa Squash Club Szczecin ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin

lub

PRIME Fitness Szczecin, ul. Modra 80 Bezrzecze

 

3. System rozgrywek i zasady gry:

Gramy bo3 z przewagami 2 pkt.

Czas trwania ligi uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Grupy ustala organizator na podstawie rankingu SSA, miejsca z poprzedniej rundy Link Ligi, bezpośrednich pojedynków, formy i preferencji zawodników. Organizator przewiduje od 6 do 8 zawodników w jednej grupie.

 

Harmonogram godzinowy grup:

Rampa 18:50 - 21:00 - 1. Grupa (niedziela), Prime 18:50 - 21:00 - 1. Grupa (niedziela)

Rampa 16:30 - 19:00 - 2. Grupa (niedziela), Prime 16:30 – 19:00 - 2. Grupa (niedziela)

Rampa 14:30 - 17:00 - 3. Grupa (niedziela), Prime 14:30 – 17:00 - 3. Grupa (niedziela)

Rampa 12:30 - 15:00 - 4. Grupa (niedziela), Prime 12:30 - 15:00 - 4. Grupa (niedziela)

Rampa 10:45 - 13:00 - 5. Grupa (niedziela), Prime 10:45 - 13:00 - 5. Grupa (niedziela)

Rampa 08:45 - 11:00 - 6. Grupa (niedziela), Prime 08:45 - 11:00 - 6. Grupa (niedziela)

 

Podział na grupy dokonywany jest w piątek do godziny 20:00

 

Obowiązuje limit 44 zawodników w niedzielę. W przypadku dużego zainteresowania ligą organizator dopuszcza możliwość organizacji rudny dla najbardzej zaawansowanych grup popołudniu i wieczorem w sobotę (opcja tylko dla grup 1 2 i 3). Wtedy garcze zostaną o tym poinformwani do czwartku poprzedzającego rundę.

 

 

Awans:

Awans do grupy wyżej ma zagwarantowany zwycięzca grupy z poprzedniej rundy.

Do grupy wyżej może być przesuniety graczy z niższych miejsc w przypadku dużej absencji graczy.

 

Spadek:

Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:

 - „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających rundach,

-dziką kartę organizatora .

 

- Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia do grupy niżej zawodnika w piątek lub sobotę po publikacji grup. Jest to możliwe w przypadku rezygnacji zawodnika z niższej grupy ,a zapisania się zawodnika z wysokim rankingiem SSA lub PFS. W takiej sytuacji organizator powiadamia o takiej sytuacji w wiadomosci prywatnej.

 

Liga będzie rozgrywana systemem "każdy z każdym".

 

Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów do 11. 

 

 

4. Zapisy na ligę

zapis na lige można dokonać samodzielnie przez aplikację bo5 https://bo5.pl/linkliga

lub bezpośrednio u organizatora Karola Link. Zgoszenia są przyjmowane do środy poprzedzającą rundę.

Tel. 792 124 301

 e-mail link.karol@mail.com

 

5.Klasyfikacja końcowa

 

- W przypadku jednakowej liczby zwycięstw u dwóch zawodników, o kolejności końcowej decyduje wynik meczu bezpośredniego,

W przypadku jednakowej liczby zwycięstw u trzech (lub więcej) zawodników, o kolejności końcowej decyduje stosunek zwycięstw pomiędzy tymi zawodnikami, wyniki meczów bezpośrednich w małej tabeli, a następnie bilans wszystkich setów w ostatniej kolejności bilans wszystkich punktów.

 

6. Punktacja

 Do punktacji użyto algorytmu proporcjonalnego bo5.

Gracz który wygrał pierwszą grupę otrzymuje 100pkt., ostatni gracz w ostatniej lidze, otrzymuje 10pkt. Różnica pomiędzy kolejnymi miejscami jest wyliczana poprzez odjęcie wartości wyliczanej według wzoru:
diff = 90 / (LICZBA_GRACZY - 1 - 2.5 * (LICZBA_GRUP - 1) )
Wartość punktowa dla pierwszego gracza w kolejnych grupach (poza grupą pierwszą) jest wyliczana według wzoru:
LICZBA_PUNKTOW_1_GRACZA_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - (LICZBA_GRACZY_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - 1) * diff + 1.5 * diff
Przeliczenie wartości punktowej dla pierwszego gracza w kolejnych grupach ma na celu promowanie wygrania grupy ponad graczami, którzy zajeli ostatnie miejsca w grupie poprzedniej.

 

 

7. Płatność za ligę.

 

Wpisowe za rundę wynosi - 79 zł

Przy karcie Multisport opłata wynosi - 64 zł

Jeżeli rudna będzie rozgrywana w klubie Prime Fitness to obowiązuje wpisowe 79 PLN dla wszystkich zawodników ( Klub Prime nie współpracuje z benefitami Multisport)

 

*** ZAPŁATA DO ŚRODY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEJ LIGĘ ***

Preferowana usługę PayNow 

 

Kontakt do organizatora Karol Link tel. 792-124-301

 

Lub przelewem mBank 

Karol Link - Link Liga Squasha

Nr konta 81 1140 2004 0000 3102 8333 1685

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zawodnika 

 

8. WAŻNE DOKUMENTY !!!


Polityka prywatności bo5

 

Polityka prywatności Link Liga 

 

Regulamin Serwisu Bo5.pl

 

 

 

9. Zgłoszenia i rezygnacje 

Zgłoszenia do każdej rundy przyjmuje organizator Karol Link tel 792124301 e-mail link.karol@gmail.com lub można się zapisać samodzielnie przez aplikację bo5 https://bo5.pl/linkliga. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub blikiem na nr telefonu 792124301

 

Rezygnacje z udziału w rundzie muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Karol Link tel. 792124301 link.karol@gmail.com) 
Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej rundzie nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

Zwrot środków.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

10.Regulamin

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest runda ligowa.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetoowych Link Ligi Squasha ( i SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników i zdjęć.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywe

 

11. Postanowienia końcowe:

- Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe,

- Zawodnicy powinni posiadać własne rakiety,

- Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,

- Organizator zapewnia piłki do gry w squasha,

- Uczestnicy ligi są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora wydarzenia,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 

12. Dane Organizatora : 

nazwa firmy : Karol Link - Liga Squasha

adres siedziby: ul Żupańskiego 9/9, 71-440 Szczecin

NIP: 851-292-11-67

Regon - 320659671