Regulamin Wakacyjnej Wtorkowej Ligi Squasha 20-22

 

Cele ligi:

a) Popularyzacja squasha i podnoszenie jego poziomu 

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego. 

c) Integracja środowiska squashowego

 

2. Miejsce:

Rampa Squash Club Szczecin ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin

 

3. System rozgrywek i zasady gry:

Gramy 1 set do 15 z przewagami 

Czas trwania ligi uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników z reguły wynosi 2 godziny . Grupy ustala organizator na podstawie rankingu SSA, bezpośrednich pojedynków, formy i preferencji zawodników. Organizator przewiduje od 6 do 11 zawodników w jednej grupie.

 

20:00 - 22:00 korty: 1, 2, i 3

 

Liga będzie rozgrywana systemem "każdy z każdym".

 

Formuła gry  w zależności od ilości graczy:

11 graczy - set do 11

10 graczy - set do 15 z przewagami 

9 graczy - set do 15 z przewagami 

8 graczy - bo3 bez przewag 

7 graczy - 2 sety do 11 (2 korty)

6 graczy - bo3 (2 korty)

5 graczy - bo5 (2 korty)

3 graczy - bo7 ( wtedy jest 1 kort)

 

4. Zapisy na ligę

zapis na lige można dokonać samodzielnie przez aplikację bo5 https://bo5.pl/linkliga

lub bezpośrednio u organizatora Karola Link. Zgoszenia są przyjmowane do środy poprzedzającą rundę.

Tel. 792 124 301

 e-mail link.karol@mail.com

 

5.WAŻNE DOKUMENTY !!!


Polityka prywatności bo5

 

Polityka prywatności Link Liga 


Regulamin Serwisu Bo5.pl

 

 

6.Klasyfikacja końcowa

 

- W przypadku jednakowej liczby zwycięstw u dwóch zawodników, o kolejności końcowej decyduje wynik meczu bezpośredniego,

W przypadku jednakowej liczby zwycięstw u trzech (lub więcej) zawodników, o kolejności końcowej decyduje stosunek zwycięstw pomiędzy tymi zawodnikami, wyniki meczów bezpośrednich w małej tabeli, a następnie bilans wszystkich setów w ostatniej kolejności bilans wszystkich punktów.

 

7. Punktacja

 

 Do punktacji użyto algorytmu proporcjonalnego bo5.

Gracz który wygrał pierwszą grupę otrzymuje 100pkt., ostatni gracz w ostatniej lidze, otrzymuje 10pkt. Różnica pomiędzy kolejnymi miejscami jest wyliczana poprzez odjęcie wartości wyliczanej według wzoru:
diff = 90 / (LICZBA_GRACZY - 1 - 2.5 * (LICZBA_GRUP - 1) )
Wartość punktowa dla pierwszego gracza w kolejnych grupach (poza grupą pierwszą) jest wyliczana według wzoru:
LICZBA_PUNKTOW_1_GRACZA_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - (LICZBA_GRACZY_W_POPRZEDNIEJ_GRUPIE - 1) * diff + 1.5 * diff
.

 

 

8. Płatność za ligę.

 

Wpisowe za rundę wynosi - 70 PLN

akceptowane są karty sportowe multisport (zgodnie z przekazaną informacją od organizatora płatność za ligę należy pomniejszyć o karty sportowe)

 

Preferowana płatność BLIK lub poprzez usługę PayNow

 

Kontakt do organizatora Karol Link tel. 792-124-301

 

Lub przelewem mBank 

Karol Link - Link Liga Squasha

Nr konta 81 1140 2004 0000 3102 8333 1685

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zawodnika, grupa ( 18-20 lub 20-22)

 

9. Postanowienia końcowe:

- Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe,

- Zawodnicy powinni posiadać własne rakiety,

- Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,

- Organizator zapewnia piłki do gry w squasha,

- Uczestnicy ligi są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora wydarzenia,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 

10. Zgłoszenia i rezygnacje 

Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmuje organizator Karol Link tel 792124301 e-mail link.karol@gmail.com. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub blikiem na nr telefonu 792124301.

Karol Link tel. 792 124 301 

e-mail : link.karol@gmail.com

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Karol Link link.karol@gmail.com) 
Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej rundzie nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

Zwrot środków.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

11. Dane firmy: 

nazwa firmy : Karol Link - Liga Squasha

adres siedziby: ul Żupańskiego 9/9, 71-440 Szczecin

NIP: 851-292-11-67

Regon - 320659671