Poznańska Liga Squasha - Stacja Podolany

 5-6.06.2021      9      2021 - Początek