1. Rozgrywki odbywają się w grupach 10 osobowych dla wszystkich lig.
 2. Zawodnicy w sezonie 2016-2017 zostaną przyporządkowani do grup według rankingu z zeszłego roku, który umieszczony jest na stronie.
 3. W każdej kolejce gracze rozgrywają mecze systemem każdy z każdym w swojej grupie ligowej.
 4. W przypadku, gdy grupa ligowa liczy 5 lub mniej zawodników, wówczas zawodnicy rozgrywają mecze do dwóch wygranych setów do 21 punktów, gdzie przy stanie 20:20 gramy do dwóch punktów przwagi lub kończącym punktem jest 30, czyli możliwe są wyniki w setach 2:0 lub 2:1.
 5. Jeśli dana grupa liczyć będzie 6-7 zawodników, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 punktów, gdzie przy stanie 14:14 gramy do dwóch punktów przwagi lub kończącym punktem jest 20, czyli możliwe są wyniki w setach 2:0 lub 2:1.
 6. Jeśli dana grupa liczyć będzie 8 lub więcej zawodników, to zostaną utworzone dwie podgrupy, z których dwóch najlepszych zawodników awansuje do finałowej grupy A walczącej o awans, natomiast reszta zawodników (trzeci, czwarty i piąty) z każdej podgrupy przypisani będą do grupy B walczącej o utrzymanie. W takiej sytuacji mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 punktów, gdzie przy stanie 14:14 gramy do dwóch punktów przewagi lub kończącym punktem jest 20, czyli możliwe są wyniki w setach 2:0 lub 2:1. Osoby, które nie rozegrały meczu między sobą z powodu "różnicy grup" mają wpisany wynik na korzyść zawodnika z grupy walczącej o awans. Do ogólnej klasyfikacji danej Ligi i jej kolejki liczone są mecze z grup początkowych jak i walczących o utrzymanie lub awans.
 7. Mecze odbywają się w wyznaczonych przez organizatora terminach zwanych dalej kolejką ligową.
 8. W sezonie 2016/2017 rozegranych zostanie X kolejek ligowych:

  I kolejka 1-2.10.2016
  II kolejka 29-30.10.2016

  III kolejka 26-27.11.2016
  IV kolejka 17-18.12.2016
  V kolejka 14-15.01.2017
  VI kolejka 04-05.02.2017
  VII kolejka 04-05.03.2017
  VIII kolejka 01-02.04.2017
  IX kolejka 13-14.05.2017
  X kolejka 03-04.06.2017
  Grand Prix 17.06.2017  
 9. Zawodnicy otrzymują protokół, na który po zakończonym meczu wpisują wynik i oddają go do organizatora rozgrywek.
 10. Po zakończonej kolejce dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansuje do wyższej grupy, a dwóch najsłabszych spadnie do niższej (z wyjątkiem grupy najniższej).
 11. W przypadku posiadania równej ilości zwycięstw przez dwóch lub więcej graczy w jednej grupie, aby wyłonić zwycięzcę liczy się najpierw lepszy stosunek setów wygranych do przegranych, następnie stosunek punktów zdobytych do straconych a na końcu bezpośredni pojedynek.
 12. Jeżeli zawodnik nie rozegra żadnego meczu w trzech kolejnych kolejkach ligowych, zostaje przeniesiony na listę zawodników rezerwowych. Przychodząc na kolejną kolejkę zaczyna gre od wyznaczonej przez organizatora ligi.
 13. Każdemu zawodnikowi przysługują dwie "nieobecności" zwane dalej "Pauzą". Wykorzystanie jej spowoduje, że zawodnik nie uzyska ani awansu ani też spadku w danej kolejce ligowej, zatem pozostanie w tej samej grupie ligowej. Jednak pauza nie daje punktów do głównej rywalizacji w rankingu. O chęci wykorzystania pauzy należy poinformować organizatora przed rozegraniem kolejki, w której pauza ta ma być wykorzystana. W przypadku, gdy zawodnik wykorzysta już wszystkie "Pauzy", które mu przysługiwały, a nie pojawi się na kolejnej kolejce nie będą przysługiwać mu punkty do ogólnego rankingu oraz spadnie do ligi niższej.
 14. Zwycięzcą ligi zostaje osoba, która po rozegraniu wszystkich kolejek ligowych zdobędzie najwięcej punktów w prowadzonym rankingu "Najlepiej punktującego" (liczonych będzie 8 najlepszych kolejek).
 15. Zasady prowadzenia klasyfikacji „Najlepiej punktującego".

  Po każdej kolejce każdemu zawodnikowi, w zależności od uzyskanego miejsca, będą przyznawane punkty według schematu:
  1 m-ce = 100 pkt
  2 m-ce = 99 pkt
  3 m-ce =98 pkt itd.
  ...
  100 miejsce i kolejne = 1pkt
  Klasyfikację punktową wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów z 8 swoich najlepszych kolejek po zakończeniu rozgrywek. 
   
 16. Osoby, które w trakcie sezonu chcą dopisać się do ligi lub powracają do rozgrywek po dłuższej przerwie dopisywane są do ostatniej grupy ligowej. Ostatnia grupa ligowa może liczyć minimum 4 osoby a maksimum 10 osób. Jednak organizator zastrzega sobie prawo do dopisania danego "nowego zawodnika" do lig wyższych, gdy ten posiada większe umiejętności gry w badmintona, które zostały przez organizatora zweryfikowane.
 17. Zawodnikowi, który zgłosi się do ligi, a nie przyjdzie zostaną przydzielone punkty ujemne w wysokości -100 punktów.
 18. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 40 zł.
 19. W ramach wpisowego przewidziany jest na każdej lidze catering (ciepłe danie+przekąski), woda do picia oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe dla zawodników, którzy będą regularnie uczęszczać w rozgrywkach SALB.
 20. Organizator opublikuje godziny rozgrywania meczy każdej z grup ligowych na stronie www.benesport.pl na dwa dni przed rozpoczęciem kolejki ligowej.
 21. Po każdej kolejce ligowej, zwycięzcy grup, otrzymają w nagrodę godzinę kortu gratis w pakiecie „A", do wykorzystania w terminie miesiąca.
 22. Na zakończenie rozgrywek najlepsi zawodnicy ligi oraz zwycięzcy klasyfikacji punktowej otrzymają trofea i nagrody ufundowane przez partnerów ligi.