Ranking squasha regionu łódzkiego

Regulamin.

 

Wstęp i postanowienia ogólne.

 1. Podstawowym celem Regulaminy Squasha regiony łódzkiego ( Regulaminu LDZ) jest tworzenie, spajanie i rozwój społeczności squashowe w województwie łódzkim.

 2. Podstawą regulaminu jest aktualny RRI PFS. Jeżeli poniższy regulamin nie stanowi inaczej przepisy Polskiej Federacji Squasha są obowiązujące.

 3. W kwestiach nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji rozstrzygający głos ma Komisja Regulaminowa.

Definicje:

 1. Regulamin określa definicje nie uwzględnione w aktualnym RRI PFS, rozszerza je lub zmienia w całości.

 2. Wydarzenie – każda impreza squashowe mająca na celu wyłonienie zwycięzców i klasyfikacje graczy.

 3. Liga – Liga lub LigaLDZ to cykliczna impreza squashowe, opierająca się o własny ranking, grupy i rozstawienie graczy.

 4. Turniej PFS – Turniej zaliczany do kalendarza imprez PFS

 5. Turniej LDZ - Turniej zaliczany do RankinguLDZ, zawierający minimum 8 graczy w jednej kategorii. Rozgrywany w postaci drabinki turniejowej z możliwymi eliminacjami w grupach.

 6. Komisja rankingowa – trzyosobowy zespół rozstrzygający kwestie nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji

 7. Punkty rankingowe – punkty które zdobywa gracz w zależności od zajętego miejsca w Lidze, Turnieju PFS lub TurniejuLDZ, nie związane z indywidualną punktacją wydarzenia.

 8. Drużyna – grupa minimum 4 graczy zgłoszona do RankinguLDZ, posiadająca nazwę. Gracze biorący udział w drużynie muszą być wcześniej sklasyfikowania w RankinguLDZ (w indywidualnych przypadkach – komisja rankingowa może dopuścić gracza do rozgrywek).

Rozgrywki:

 1. W rankingu mogą być uwzględnione jedynie wydarzenia z regionu województwa łódzkiego.

 2. Każde wydarzenie zakwalifikowane do RankinguLDZ ma określoną rangę zgodnie z obowiązującym regulaminem RankinguLDZ

Oficjalna piłka

 1. Wszystkie wydarzenia zaliczane do RankinguLDZ musza być rozgrywane oficjalna piłka DUNLOP PRO

 2. Dopuszczalne jest rozzegranie meczy w klasyfikacji juniorskiej piłką DUNLOP z jedna kropką. 

Rangi wydarzeń i punktacja

 • Ranga i punktacja Turnieju PFS B/ B+ równa jest randze i punktacji Turnieju LDZ B/B+

 • Ranga i punktacja Turnieju PFS C/ C+ (OPEN) równa jest randze i punktacji Turnieju LDZ C/C+

 • Ranga i punktacja Turnieju PFS C/ C+ (CLOSED) równa jest randze i punktacji Turnieju LDZ x 0,8

 • Ranga i punktacja Turnieju LDZ bez PFS (OPEN) równa jest randze i punktacji RankingLDZ C

 • Ranga i punktacja Turnieju LDZ bez PFS (CLOSED*) równa jest randze i punktacji LigiLDZ (ranga L = turniej LDZ C x 0,8)

 • Liga LDZ (OPEN*) = RankingLDZ ranga L ( liga = 0,8 x ranga C)

 • Liga LDZ (CLOSED*) = RankingLDZ ranga L ( liga = 0,5 x ranga C)

 • OPEN – oznaczenie Turnieju bądź Ligi jako otwarty oznacza dopuszczenie do rozgrywek każdego gracza

 • CLOSED – oznaczenie Turnieju bądź Ligi jako otwarty oznacza ograniczenie zapisów np. do ludzi tylko z danego klubu lub tylko graczy danej Ligi, Firmy, Grupy itd. Wyjątkiem jest ograniczenie wynikające z zajmowanego miejsca w rankingu, np. gracze zajmujący miejsca powyżej lub poniżej miejsca 50 w RankinguLDZ

 • Mistrzostwa regionu łódzkiego będą miały punktacje turnieju A,

Zgłoszenia i kategorie wydarzeń

 1. Organizator wydarzenia zgłasza komisji rankingowej chęć udziału graczy w RankinguLDZ

 2. Organizator określa kategorię wydarzenia.

 3. Komisja rankingowa może zdecydować o utworzeniu odrębnej kategorii w uzasadnionych przypadkach.

 4. Gracze zbierający punkty w wydarzeniu wybierają jedna lub więcej kategorii które musza być rozgrywane osobno.

 5. W przypadku Kategorii Damskiej do czasy stworzenia odrębnej kategorii gracze rozgrywający odrębną kategorię (damska minimum 4 zawodniczki) zbierają punkty w kategorii OPEN

 6. Organizator zgłaszający turniej do RankinguLDZ jest zobowiązany uzyskać zgodę graczy swojego wydarzenia na umieszczenie ich nazwisk na listach Rankingowych.

Klasyfikacja rankingowa

 1. Do rankingu zaliczanych jest 12 najlepszych (z najwyższą ilością punktów rankingowych) wyników zawodnika nie starszych niż 12 miesięcy.

 2. W przypadku udziału gracza w rozgrywkach drużynowych do rankingu dopisywane będą 2 najwyższe wyniki meczy drużynowych (z najwyższą ilością punktów rankingowych) nie starsze niż 12 miesięcy.

 3. RankingLDZ jest publikowany cyklicznie w formie notowań w każdy poniedziałek do godz. 12:00

 4. Organizator chcąc uwzględnić wyniki danego wyżarzenia zobowiązany jest przekazać Komisji rankingowej wyniki rozgrywki do 23:59 dnia poprzedzającego publikacje rankingu.

 5. Aktualne notowanie RankinguLDZ jest zawsze opublikowany http://squashldz.pl/ranking-squash/ 

Uwagi i wnioski

 1. Wszystkie uwagi i wnioski oraz pytania graczy i Organizatorów prosimy kierować do komisji rankingowej na adres squasgLDZ@gmail.com

Best.of.Five
Dane z systemu: Best of Five bo5