Ranking squasha regionu łódzkiego

Regulamin RankingLDZ

Wstęp i postanowienia ogólne.

 1. Podstawowym celem SquashaLDZ jest tworzenie, wspomaganie i rozwój społeczności squashowej.
 2. Regulamin LDZ oparty jest o przyjęte w Polsce zasady rozgrywek squashowych i w kwestiach nieuregulowanych poniższym regulaminem zastosowanie mają przepisy PFS/ PZSq .
 3. W kwestiach nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji rozstrzygający głos ma KR Komisja Rankingowa.

 

§ 1.  Definicje

 1. Regulamin określa definicje nie uwzględnione w aktualnym RRI PFS/PZSq, rozszerza je lub zmienia w całości.
 2. Wydarzenie – każda impreza squashowe mająca na celu wyłonienie zwycięzców i ustalenie klasyfikacje graczy lub popularyzacje squasha.
 3. Liga – Liga lub LigaLDZ to cykliczna impreza squashowa, opierająca się o własny ranking, grupy i rozstawienie graczy.
 4. Turniej - Rozgrywki organizowane na zasadach poniższego regulaminu i zaliczane do Rankingu LDZ w określonej kategorii.
 5. Turniej PFS/PZSq – Turniej zaliczany do kalendarza imprez PFS/PZSq
 6. KR Komisja Rankingowa / regulaminowa – zespół organizatorów i koordynatorów wydarzeń w regionie rozstrzygający kwestie nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji. Do zespołu może dołączyć organizator, którego wydarzenia zostały zaliczone do rankingu LDZ ponad 5 razy. Aktualny skład KR został umieszczony na końcu regulaminu.
 7. Punkty rankingowe – punkty które zdobywa gracz w zależności od zajętego miejsca w Lidze,
  Turnieju LDZ lub innych klasyfikowanych rozgrywkach, nie związane z indywidualną punktacją wydarzenia.
 8. Drużyna – grupa minimum 4 graczy zgłoszona do Rankingu LDZ, posiadająca kapitana (nie musi to być gracz) i unikalną nazwę.

 

§ 2. Rozgrywki SquashLDZ

 1. W rankingu mogą być uwzględnione jedynie wydarzenia wcześniej zgłoszone.
 2. Każde wydarzenie zakwalifikowane do Rankingu LDZ ma określoną rangę zgodnie z obowiązującym regulaminem Rankingu LDZ

 

§ 3. Rangi turniejów, lig i wydarzeń

 1. Mistrzostwa – rozgrywane tylko raz w roku dla danego regionu (np. Łodzi, Radomska,
  Pabianic, Zduńskiej Woli czy Bełchatowa)
  1. Decyzje dotyczącą organizacji turnieju w kategorii Mistrzostw podejmuje zawsze KR
  2. Indywidualne Mistrzostwa Łodzi mają charakter imprezy wieńczącej zmagania sezonu.
  3. W IMŁ mogą wystartować graczy który przed IMŁ mieli przynajmniej 3 notowania w innych
   wydarzeniach SquashLDZ nie starsze niż 1 rok.
  4. SquashLDZ zastrzega sobie prawo organizacji IMŁ i wyboru partnerów tego wydarzenia.

 2. Turniej rangi B – rozgrywany przy udziale minimum 16 graczy (łącznie we wszystkich
  kategoriach).
  Warunki wymagane do uzyskania rangi turnieju B:
  1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 7 dni przed zawodami
  2. rozstawienie zawodników zgodnie z najnowszym notowaniem RankinguLDZ
  3. rozstawienie ½ liczby zawodników w drabince głównej
  4. puchary lub medale za miejsca 1,2,3 we wszystkich rozgrywanych kategoriach
  5. nagrody rzeczowe lub pieniężne we wszystkich rozgrywanych (bez wartości minimalnej)
  6. napoje dla graczy
  7. relację fotograficzną z wydarzenia na stronę turniejową

 3. Turnieje rangi C – rozgrywany przy udziale minimum 8 graczy (w minimum jednej
  kategorii).
  Warunki wymagane do uzyskania rangi turnieju C:
  1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 3 dni przed zawodami
  2. sprawiedliwe rozstawienie zawodników najlepiej zgodnie z najnowszym notowaniem RankinguLDZ
  3. rozstawienie ½ liczby zawodników w drabince głównej

 4. Podniesienie rangi (+) – zwiększa ilość punktów uzyskiwaną przez graczy z turnieju.
  Warunki wymagane do uzyskania podniesienia rangi turnieju (+) dla turnieju B lub C:
  (ponad to co zapisane jest dla danej kategorii turnieju)
  1. rozegranie turnieju w minimum 2 kategoriach (minimalna ilość osób w jednej kategorii to 4) - rozegranie wszystkich kategorii tyrnieju musi nastąpić w ciągu 15 dni od daty rozegrania pierwszej kategorii turnieju.
  2. łączna pula nagród minimum 600 zł (pieniężne lub rzeczowe)
  3. w przypadku turnieju C+ wymagane jest rozstawienie zawodników zgodnie z najnowszym notowaniem RankinguLDZ
  4. relację fotograficzną (pełną - minimum niż 30 zdjęć)
  5. owoce dla zawodników w trakcie zawodów.

 5. Liga – cykliczna impreza squashowe, opierająca się o własny ranking.
  Warunki wymagane do uzyskania rangi L (liga):
  1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 1 dzień przed rozgrywkami
  2. uczciwy sposób wyłonienia klasyfikacji końcowej zawodników.

 6. Zamknięcie / CLOSED – ograniczenie zapisów  Turnieju bądź Ligi
  Warunki wymagane do uzyskania kategori zamknietej (closed)
  1. Organizator otrzymuje rangę wydarzenia (ligi lub turnieju) zamkniętego (CLOSED) i możliwość wprowadzenia dowolnego ograniczenia dla osób zapisujących się jeżeli zapewni uczciwy sposób wyłonienia klasyfikacji końcowej zawodników.
  2. Ograniczenie może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do ligi lub turnieju rangi C
  3. Ograniczenie może być dowolne (np. dla graczy z danej ligi, firmy lub klubu). Wyjątkiem są ograniczenia pokrywające się z kategoriami turnieju ( OPEN, DAMSKA, JUNIOR) i Ograniczenie wynikające z pozycji w rankingu ( np. gracze zajmujący miejsca powyżej lub poniżej miejsca 50 w Rankingu LDZ) w takim przypadku turniej traktowany jest nadal jako otwarty.

 

 § 4.  Punktacja turniejów, lig i wydarzeń

 1. Szczegółowa punktacja znajduje się w załączniku do Regulaminu LDZ
 2. Gracz za zwycięstwo w wydarzeniu otrzymuje następującą liczbę punktów
  o Mistrzostwa Łodzi 750 punktów
  o Mistrzostwa Regionu 365 punktów
  o Turniej B0 365 punktów
  o Turniej B1 320 punktów
  o Turniej B2 275 punktów
  o Turniej B3 230 punktów
  o Turniej B4 185 punktów
  o Turniej B5 140 punktów
  o Turniej C+ 120 punktów
  o Turniej C 100 punktów
  o Turniej C Zamknięty 80 punktów
  o Liga 80 punktów
  o Liga Zamknięta 50 punktów
  o M. Drużynowy 1R - wyg/przeg 100 / 25 punktów
  o M. Drużynowy 1R - wyg/przeg 84 / 21 punktów
  o M. Drużynowy 1R - wyg/przeg 72 / 18 punktów
  o M. Drużynowy 1R - wyg/przeg 64 / 16 punktów
 3. Kolejni gracze wydarzenia otrzymują liczbę punktów zgodną z tabelą punktową.

 

§ 5.  Klasy turnieju LDZ oraz punktów w turniejach

 1. Klasy turniejów wyliczane są automatycznie przez system Best of five po przydzieleniu odpowiedniej rangi, analogicznie do klas przydzielanych w turniejach ogólnopolskich.
 2. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące wyliczenia rangi lub punktacji ujętych w RankinguLDZ prosimy kierować na kontakt SquashLDZ
 3. Wszelkie uwagi dotyczące wyników indywidualnych zawodów prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów tych wydarzeń.

 

§ 6.  Zgłoszenia i kategorie wydarzeń

 1.  Organizator wydarzenia zgłasza, na kontakt SquashLDZ (aktualny zawsze na stronach SquashLDZ.pl), chęć udziału graczy w Rankingu LDZ
 2. Organizator określa kategorię wydarzenia zgodnie z zasadami określonymi w „Rangi wydarzeń i punktacja”
 3. Komisja rankingowa może zdecydować o utworzeniu odrębnej kategorii w uzasadnionych przypadkach.
 4. Gracze zbierający punkty w wydarzeniu wybierają jedna lub więcej kategorii.
 5. W przypadku Kategorii innej niż OPEN do czasy stworzenia odrębnej kategorii gracze rozgrywający odrębną kategorię (minimum 4 zawodników) zbierają punkty w kategorii OPEN
 6. W przypadku kategorii innej niż OPEN rozgrywki Ligowe mogą uwzględniać wyniki jednocześnie w kilku kategoriach (pod warunkiem że w danym wydarzeniu nie jest rozgrywana już taka kategoria osobno) ale w takim przypadku w klasyfikowane w niej są tylko osoby spełniające kryterium kategorii.
 7. Organizator zgłaszający turniej do Rankingu LDZ jest zobowiązany uzyskać zgodę graczy swojego wydarzenia w imieniu SquashLDZ na umieszczenie ich danych na listach Rankingowych LDZ zgodnie z ustawą o RODO.

 

§ 7.  Opłat ligi, turnieje

Opłata rankingowa za start zawodnika płacona przez organizatora wydarzeń:

 1. Opłata za rozgrywanie ligi wynosi od zawodnika 5 zł
 2. Opłata za ligowa, ligi umówionej od zawodnika na jedną kolejkę 10 zł
 3. Opłata turniejowa od zawodnika 5 zł
 4. Zgłoszenie startu drużyny w sezonie 2019/2020 50 zł

 

§ 8.  Klasyfikacja rankingowa

 1. Do rankingu zaliczanych jest 12 najlepszych (z najwyższą ilością punktów rankingowych) wyników zawodnika nie starszych niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku udziału gracza w rozgrywkach drużynowych do rankingu dopisywane będą dodatkowo 2 najwyższe wyniki meczów drużynowych (z najwyższą ilością punktów
  rankingowych) nie starsze niż 12 miesięcy.
 3. RankingLDZ jest publikowany cyklicznie w formie notowań w każdy poniedziałek do godz. 12.
 4. Organizator chcąc uwzględnić wyniki danego wyżarzenia zobowiązany jest je zakończyć w systemie Best of five (Bo5.pl) do 11:58 dnia publikacji rankingu.

 

§ 9.  Partnerzy SquashLDZ / Oficjalna piłkaPiłka SquashLDZ Dunlop

 1. Oficjalną piłką SquashLDZ jest DUNLOP Pro (dwie kropki)
 2. Kategorie JUNIOR mogą być rozgrywane piłką DUNLOP (z jedną kropką)
 3. Organizatorom przysługują piłki na organizację lig i turnieju na poniższych zasadach.
  1. Turniej jednodniowy - ilość piłek jest równa ilości kortów na których rozgrywane jest wydarzenie + 2 zapasowe.
  2. Liga - ilość piłek jest równa 1/3 ilości kortów na których rozgrywane jest wydarzenie jednej kolei.

 

§ 10.  Uwagi i wnioski

Wszystkie uwagi i wnioski oraz pytania graczy i Organizatorów prosimy kierować do komisji
rankingowej na adres squashLDZ@gmail.com

 

Poprzednia wersja aktualna do 12.09.2019  w PDF do pobrania. 

 

 

 REGULAMIN Drużynowych Mistrzostw Łodzi w Squashu

§ 1.  Ogólne:

  1. Rozgrywki trwają w sezonie od grudnia do czerwca następnego roku zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie DMŁ
  2. Do rozgrywek zaliczane są wyniki drużyn biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Łodzi w danym sezonie.

 

§ 2.  Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia drużyn są przyjmowane mailowo na adres squashldz@gmail.com.
  2. Zamknięcie listy zgłaszanych drużyn następuje na 7 dni przed pierwszą kolejką.
  3. Ostateczny skład drużyny wraz z kolejnością rakiet musi zostać podany najpóźniej w dniu rozegrania pierwszej kolejki.
  4. Drużyna składa się z minimum 4 i maksimum 16 zawodników. Posiada wyznaczonego kapitana odpowiedzialnego za drużynę i upoważnionego do podejmowania decyzji w imieniu drużyny.
  5. Kapitan drużyny zarządza uprawnieniami drużyny w aktualnym sezonie i w czasie poprzedzającym kolejny sezon. W tym prawie do zniżki we wpłacie wpisowego. Na kolejny sezon.
  6. Zawodnikiem jest każdy gracz w squasha. W przypadku osób niepełnoletnich na udział w rozgrywkach muszą wyrazić zgodę rodzice lub prawni opiekunowie oraz Komisja Rankingowa.
  7. Jeden zawodnik może zostać zgłoszony tylko do jednej drużyny w sezonie. Jeżeli zgłoszony zawodnik chce zmienić drużynę w trakcie sezony może to zrobić przed rozegraniem swojego pierwszego meczu w rozgrywkach. W przypadku rozegrania chociaż jednego meczu (również walkowera) zawodnik zostaje przypisany do danej drużyny na cały sezon.
  8. W trakcie trwania sezonu można dopisać zawodnika najpóźniej do końca dnia poprzedzającego rozgrywki (mailem lub smsem do squashLDZ lub organizatora kolejki)
  9. Zgłoszony zawodnik może zagrać na dowolnej rakiecie lub zmienić pozycję na jakiej miał grać (w kolejności rakiet), przy założeniu że kolejność między zawodnikami, którzy już rozegrali przynajmniej jeden mecz w danym sezonie nie zmieni się.
  10. Kolejność zgłaszanych zawodników (kolejność rakiet) jest dowolna, ale musi pozostać niezmieniona przez cały sezon rozgrywek drużynowych z zastrzeżeniem punktu 7.

 

§ 3.  Rozgrywki:

  1. Rozgrywki sezonu zostaną podzielone na miesięczne kolejki a w każdej z kolejek odpowiednie mecze drużynowe.
  2. Każdej drużynie przysługuje prawo do rozegrania meczu i rewanżu z inną drużyną.
  3. Każdy z zawodników rozgrywając swoje mecze zdobywa punktu dla drużyny i do RankinguLDZ.
  4. Zasady przyznawania punktów indywidualnych są analogiczne do zasad przyznawania punktów za rozgrywki drużynowe w PFS w pierwszej dywizji.
  5. Każdy z zawodników zalicza do RankinguLDZ indywidualnego 3 najlepsze wyniki rozgrywek drużynowych.
  6. Kolejność rozgrywania meczy druzynowych jest niezmienna przez cały sezon. Pierwsze mecze rozgrywają zawodnicy występujący na ostatniej rakiecie, a ostatnie na pierwszej. Czyli kolejność rakiet jest 4,3,2,1.

 

§ 4.  Wyniki i punktacja:

  1. O miejscu Drużyny w tabeli decydują kolejno:
   1. Ilość zdobytych punktów,
   2. Większa liczba wygranych setów,
   3. Różnica wygranych i przegranych małych punktów,
   4. Większa liczba wygranych małych punktów,
   5. Wygrana lub zwycięski remis w bezpośrednim meczu drużynowym.
  2. W sezonie 2019/2020 następuje zmiana punktacji w kierunku większego wpływu wyników indywidualnych meczy na ostateczny wynik drużyny.
   1. drużyna otrzymuje 1 punkt za każdy wygrany set meczu indywidualnego
   2. drużyna wygrywająca cały mecz drużynowy dostaje dodatkowo 5 punktów. Tylko w przypadku wystawienia pełnego składu.
   3. jeżeli drużyna wygrywająca cały mecz drużynowy niema jednego zawodnika nie otrzymuje dodatkowych 5 punktów za wygraną. Nawet w przypadku kiedy drużyna przeciwna również niema zawodnika na tej rakiecie.
   4. drużyna przegrywająca cały mecz drużynowy dostaje 2 punkty za rozegranie wszystkich meczów.
   5. drużyna przegrywająca cały mecz drużynowy w przypadku rozegrania ponad połowy meczy indywidualnych ale nie wszystkich, dostaje 1 punkt.
   6. walkower liczony jest jako wygrana 3:0 w każdym meczu indywidualnym (bez dodatkowych 5 punktów za zwycięstwo).

 

§ 5.  Postanowienia końcowe:

  1. Organizator dokona wyboru obiektu (klubu) odpowiedniego do rozegrania poszczególnych kolejek i przed każdą turą rozlosuje korty na których będą rozgrywane mecze.
  2. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy rozgrywek ogólnopolskich w zakresie prowadzenia rozgrywek.
  3. W przypadku kwestii spornych, niejasnej interpretacji lub przepisów wykluczających decydujący głos ma Komisja Rankingowa (SquashLDZ).

 

§ 6.  Uwagi i wnioski

Wszystkie uwagi i wnioski oraz pytania graczy i Organizatorów prosimy kierować do komisji
rankingowej na adres squashLDZ@gmail.com

 


 

 

 

 

Best.of.Five
Dane z systemu: Best of Five bo5