Regulamin Ecopless Śląskiej Ligi Squasha – sezon 2020/2021

Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

Jednorazowe wpisowe do Ślaskiej Ligi Squasha wynosi 55 zł i będzie w całości przeznaczone na nagrody rzeczowe w trakcie trwania Ligi, płatne w recepcji klubu.

 

 1. Śląska Liga Squasha w sezonie 2020/2021 liczy 16 kolejek rozgrywanych w niedzielę zazwyczaj 2 razy w miesiącu.

 2. Jeżeli weźmiesz udział w 3 z pierwszych 4 kolejek otrzymasz koszulke techniczną w prezencie!!!
 3. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Zasady zgłoszeń i rezygnacji znajdują się poniżej**
  O przydziale do grupy decyduje:


  •    wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce 
  •    dzika karta organizatora
  •    ranking PZSQ/ŚLS jeśli istnieje dla gracza

 4. Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.

 5. Spadek. Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:
  •   „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.

  •    dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej

 6. System rozgrywek. Każda grupa oprócz TOP 1 (najwyższej) powinna liczyć 8-12 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów.

 • Jeśli grupa będzie liczyć ponad 11 osób, mecze rozgrywamy do 11 punktów.

 • Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 8 graczy, mecze rozgrywamy do 2 wygranych setów do 11 pkt.

 1. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego ŚLS.

 2. Po rozegraniu 16 kolejek do końcowego rankingu branych jest pod uwagę 12 najlepszych występów.

 3. Po rozegraniu ostatniej kolejki (9 maja 2021 r.) zawodnicy zostają uhonorowani pucharami, medalami i nagrodami.

 4. Zawodnicy, którzy rozegrają minimum 13 kolejek wezmą udział w losowaniu voucherów o wartości 600 zł na uslugę do Ecopless Kosmetyka Samochodowa Pszczyna

 1. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

 2. Uczestnikom Ligi przysługuje zniżka na wynajem kortów w okresie trwania Ligi od 27 wrzesnia do 9 maja w wysokości 10%
 3. Uczestnicy rozgrywaja mecze swoim sprzętem i swoimi piłeczkami.
 4. Nagrody : Pula nagród wynosi ponad 12.000 zł

Dla obu kategorii mamy przygotowane bony do wykorzystania jednorazowo w Ecopless Kosmetyka Samochodowa Pszczyna:

Kategorai OPEN                                         Kategoria DAMSKA     

1 miejsce bon o wartości 2000 zł                1 miejsce bon o wartości 1000 zł

2 miejsce bon o wartości 1000 zł                2 miejsce bon o wartości 500 zł

3 miejsce bon o wartości 500 zł                  3 miejsce bon o wartości 350 zł

4 miejsce bon o wartości 200 zł                  4 miejsce bon o wartości 200 zł

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych ŚLS (Śląska Liga Squasha) i SCT (Ślaskie Centrum Tenisa), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza,
że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek.


Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty**
Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmuje organizator Maria Jarzembowska oraz recepcja klubu. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub w recepcji klubu. 
Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do czwartku (włącznie) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 55
zł. (zawiera: wodę, owoce, możliwośc skorzystania z sauny w dniu rozgrywek)

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek w piątek przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 65 zł.

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 22.00.
Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.
Opłata dla takich zawodników wynosi 65 zł.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej
 muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Maria Jarzembowska – email: maria.jarzembowska@centrumtenisa.pl) .

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce ŚLS nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

Pamiętaj, że informując nas o swojej absencji nawet tuż przed rozpoczęciem gier swojej grupy dajesz nam szansę na korektę grup i umożliwiasz zawodnikom z listy rezerwowej udział w kolejce ligowej.

 

Punktacja ŚLS

  GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 GRUPA 5 GRUPA 6 GRUPA 7
1. 600 500 455 405 355 305 255
2. 570 490 445 395 345 295 245
3. 550 480 435 385 335 285 235
4. 540 475 425 375 325 275 225
5. 530 470 420 370 320 270 220
6. 520 465 415 365 315 265 215
7. 510 460 410 360 310 260 210
8. 500 455 405 355 305 255 205
9. 490 450 400 350 300 250 200
10. 480 445 395 345 295 245 195
11. 470 440 390 340 290 240 190
12.   435 385 335 285 235 185