Regulamin i zasady rozgrywek: Klubowa Liga Squasha Squash4You

I. Informacje ogólne

1. Klubowa Liga Squasha prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej: www.bo5.pl/squash4you, a jej mecze muszą być rozgrywane na kortach klubu Squash4You.
2. Aby zapisać się należy wysłać zgłoszenie na adres: liga@squash4you.pl lub zapisać się w recepcji klubu.
3. Koordynatorem Klubowej Ligi Squasha jest Marek Januszkiewicz - kontakt: liga@squash4you.pl
4. Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek oraz
udostępnieniem niezbędnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

II. Terminy rozgrywek

5. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.
6. Umawianie meczów może być dokonane za pomocą systemu bo5 (wyzywanie zawodników na mecz), drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zamkniętej grupy na portalu Facebook.
7. Klub nie bierze odpowiedzialności za brak rezerwacji kortu na mecze ligowe.

III. Rozgrywki i punktacja

8. Mecze odbywają się poprzez wyzwanie innych zawodników. Obowiązkowy mecz w obrębie 2 miesięcy z każdym z grupy (można zagrać więcej meczów, liczy się pierwszy wynik z danym zawodnikiem). 
9. Przypisanie do grupy zostanie ustalone na podstawie: wyników w z poprzednich edycji ligi oraz po konsultacji z trenerami S4Y.                                                                   10. Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt.
11. Punktacja za mecz:
3:0 – 5 punktów
3:1 – 4 punkty
3:2 – 3 punkty
2:3 – 2 punkty
1:3 – 1 punkt
0:3 – 0 punktów
Za każdy nie rozegrany mecz zawodnik otrzymuje -1 punkt.                                                                                                                                                                                12.  Po każdym pełnym cyklu rozgrywek (2mc) awans do grupy wyżej uzyskuje dwóch pierwszych zawodników z niższej grupy. Spadek do grupy niżej notuje dwóch ostatnich graczy z danej grupy.                                                                                                                                                                                                                             

13. Jeżeli zawodnik umówi mecz ligowy i nie pojawi się, jego przeciwnik wygrywa mecz walkowerem (otrzymuje 5 pkt) a zawodnik, który nie pojawił się otrzymuje -1pkt. Zawodnik, który wygrywa walkowerem musi zgłosić ten fakt mailowo: liga@squash4you.pl.
14. Po każdym rozegranym meczu zawodnicy są zobowiązani do wpisania wyniku na platformie Best of Five.
15. Jeżeli zawodnik 3- krotnie nie pojawi się na umówione mecze, przegrywając je walkowerem, zostaje zawieszony w lidze.
16. W przypadku remisu dwóch zawodników, w którejś z grup o miejscu decyduje bezpośredni wynik meczu.
17. Ranking jest aktualizowany raz na dwa miesiące. 

IV. Brak aktywności/Niedyspozycyjność 

18. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 2 miesiące (licząc od daty zapisania do ligi), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwo w rozgrywkach, będą wykreślani z listy graczy z możliwością powrotu do ligi po ponownym zapisie.
19. Kontuzja lub inna przyczyna braku aktywności ligowej powinna zostać natychmiast zgłoszona do koordynatora ligi na adres: liga@squash4you.pl
W tym przypadku, zawodnik jest oznaczony w systemie Best of 5 jako „nieobecny” i nie ma on możliwości umawiania oraz rozgrywania meczów ligowych.

V. Dedykowane Piątki Ligowe

20. W każdy ostatni piątek miesiąca będzie odbywało się ligowe granie - możliwość rozegrania meczy ligowych i/lub sparingi pomiędzy grupami. Start godzina 18.00, czas trwania zależny od ilości chętnych, klub przy ul. Nad Strugą 7. Zgłoszenia mailowe (liga@squash4you.pl) do czwartku poprzedzającego do godziny 15.00. Opłata za osobę: 30zł, gwarantujemy min. 1h  gry. Piątek ligowy odbywa się przy min 4os chętnych.

VI. Nagrody w Lidze Klubowej 

21. Dla najlepszych w swoich grupach po każdym cyklu (2 miesiące).
22. Co dwa miesiące losowanie nagrody wśród wszystkich, którzy rozegrali wymagane (min. 5 na 6, 6 na 7 etc.) mecze.
23. Dodatkowa nagroda do wylosowania wśród zawodników, którzy w okresie (IX-XII, I-VI) zanotowali najwięcej awansów.
 
VII. Ochrona Danych Osobowych
Ze względu na nowa politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy uczestnik Ligi Klubowej musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie  i wykorzystywanie przez Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898 Swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej zwana ustawą ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Violetta Tomas-Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898.
Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez klub jak również do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych takich jak ligi czy turnieje organizowane przez klub.
WAŻNE! Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi.

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego.