Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Październik 2016

 1-31.10.2016      43      2016/2017