Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Styczeń - Luty 2017

 16.01-28.02.2017      35      2016/2017