Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Styczeń 2016

 2-31.01.2016      40      2015/2016