Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień 2022

 2-30.09.2022      17      2022-2023