Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień-Listopad

 1.09-31.12.2014      37      2014/2015