Liga Damska "u Rudej" to wałbrzyska amatorska liga squasha, w której udział może wziąć każda kobieta po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

 

0. SPONSORZY:

0.1 Głównym sponsorem ligi damskiej jest salon fryzjerski "u Rudej" w Wałbrzychu.

Aldona Filipkowska

74 8461094

ul. Konopnickiej 5b/5a

58-300 Wałbrzych

 

1. ORGANIZATORZY:

• Squash Club Wałbrzych ul. A. Pługa 12A 58-300 Wałbrzych, numer tel. 782 006 068, mail squashwalbrzych@wp.pl

 

2. MIEJSCE I TERMIN

2.1. Liga damska "u Rudej"  rozgrywana jest w Squash Club Wałbrzych ul. A. Pługa 12 A 58-300 Wałbrzych

2.2. Sezon rozgrywek jesień-wiosna 2016/2017 rozpoczyna się 09.2016 i kończy 06.2017 r.

2.3. Składa się z 10 kolejek ligowych (1 organizacyjna, 9 rankingowych), które rozgrywane są 1 w miesiącu w piątek o godzinie 18. W przypadku dużej ilości chętnych godzina razgrywek może ulec zmianie.

2.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród oraz pucharów odbędzie się podczas ostatniej rundy ligi damskiej "u Rudej" w 06.2017 r.

 

3. TERMINARZ SEZONU JESIEŃ - ZIMA 2016/2017

16.09.2016 - runda 0
21.09.2016 - runda 1

Termin rundy 2 zostanie ustalony 21.10.2016 podczas rundy 1.

 

4. WPISOWE

4.1. Opłata za jedną kolejkę ligową wynosi:
- 30 zł
- 15 zł dla osób posiadających karty partnerskie.

4.2. Wpisowe za daną kolejkę ligową należy uiścić w recepcji przed jej rozpoczęciem rozgrywek.

 

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną kolejkę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową w piątek.

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: www.bo5.pl/squashwalbrzych
- na adres mailowy: squashwalbrzych@wp.pl
- pod numerem telefonu: 782 006 068 
- w recepcji Squash Club Wałbrzych

5.3. W zgłoszeniu drogą mailową lub telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres mailowy oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Po zgłoszeniu udziału do kolejki i zamknięciu listy zgłoszeń każda zawodniczka zostaje przydzielona do grupy pod względem poziomu gry.

5.5. W przypadku rezygnacji z udziału po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, czwartek 23:59) zawodniczka jest zobowiązana do zapłaty wpisowego za kolejkę (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie uzyskuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP

6.1. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każda zawodniczka zostaje przydzielona do grupy pod względem poziomu gry. Grupy mogą liczyć 5-7 zawodniczek.

6.2. Przy przydziale do grup w I kolejce Ligi Kobiet Redeco będą brane pod uwagę: ranking pfs, rankigi poprzednich sezonów Ligi Redeco Kobiet i turnieje rozgrywane w Squash Club Wałbrzych

6.3. O przydziale do grup w następnych kolejkach decyduje: 
• Występ w poprzedniej kolejce (pierwsze 2 miejsca w danej grupie ma zagwarantowany awans, a ostatnie 2 miesjca spadek).
• Dzika karta organizatora (w wyjątkowych sytuacjach)
• Suma punktów z dwóch ostatnich kolejek
• Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższe niż to wynika ze średniej z ostatnich kolejek.
6.4. W każdej kolejce ligowej uczestniczy max 18 zawodniczki.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

7.2. Każdą grupę tworzy 6 zawodniczek (w wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć 5 lub 7 zawodniczek).

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie internetowej ligi w systemie BEST OF FIVE (bo5.pl/squashwalbrzych).

8.PUNKTACJA:


I LIGA

1 miejsce: 50pkt.
2 miejsce: 46pkt.
3 miejsce: 44pkt.
4 miejsce: 42pkt.
5 miejsce: 40pkt.
6 miejsce: 36pkt.

II LIGA

1 miejsce: 40pkt.
2 miejsce: 36pkt.
3 miejsce: 34pkt.
4 miejsce: 32pkt.
5 miejsce: 30pkt.
6 miejsce: 26pkt.

III LIGA

1 miejsce: 30pkt.
2 miejsce: 26pkt.
3 miejsce: 24pkt.
4 miejsce: 22pkt.
5 miejsce: 20pkt.
6 miejsce: 16pkt

 

9. RANKING

9.1. Wyniki poszczególnych meczów i liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się po każdej rozegranej kolejce na stronie internetowej ligowej w systemie BEST OF FIVE (www.bo5.pl/squashwalbrzych)

 

10. NAGRODY I PUCHARY

10.1 Nagrody w postaci bonów kwotowych do wykorzystania w salonie fryzjerskim "u Rudej" dla najlepszej zawodniczki w każdej grupie oraz do rozlosowania wśród wszystkich uczestniczek każdej rundy.

10.2 Puchary dla 3 najlepszych zawodniczek sezonu.

10.3 Informacje o nagrodach na zakonczenie sezonu wkrótce :)

 

10.3 Nagroda dla każdej zawodniczki, która rozegra wszystkie kolejki ligowe:

2-godzinny karnet do wykorzystania na grę w squasha w Squash Club Wałbrzych w weekend ( sobota-niedziela od 08:00 do 22:00). 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

12.2 Każdy zawodnik uczestniczący w lidze, po dokonaniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek ligowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

12.3 Zgłoszenie się na daną kolejkę wiąże się jednocześnie z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych. Zawodnik bierze również pełną odpowiedzialność za start w danej kolejce ligowej.

12.4 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

12.5 Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

12.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.