Bolesławiecka Liga Squasha - Regulamin.

 Liga squasha, w której udział może wziąć każdy zawodnik. Aby przystąpić do rozgrywek należy zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisać się.

1. MIEJSCE I TERMIN

1.1. Wakacyjna Liga Squasha  rozgrywana jest w Squashtacji przy ul. garncarska 8, Bolesławiec na 3 kortach ASB.

1.2. Sezon rozgrywek  rundy wakacyjnej 2023 rozpoczyna się 03.07.2023 i kończy 28.08.2023 r.

1.3. Składa się z 7 kolejek ligowych.

1.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród o odbędzie się dnia 28.08.2023 r. po zakończeniu ostatniej kolejki.

2. TERMINARZ SEZONU ( 03.07,17.07,24.07,31.07,07.08,21.08,28.08

3. Rozgrywki rozpoczynamy od najniższej grupy w poniedziałki  17:00. 

4. Opłaty: 

 4.1. Opłata za jedną kolejkę ligową wynosi: - 50 zł - 35 zł dla osób posiadających karty partnerskie.

4.2. Wpisowe za daną kolejkę ligową należy uiścić w recepcji przed jej rozpoczęciem rozgrywek.

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną kolejkę ligową jest otwarta do niedzieli do godz 12:00 .

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać: - w systemie rozgrywek on-line na stronie: www.bo5.pl/squashwil - na adres mailowy: dawid.wilas17@gmail.com - sms na numer telefonu: 516759386 - w recepcji klubu Squashstacja od godz. 16:00.

5.3. W zgłoszeniu drogą mailową lub telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres mailowy oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Po zgłoszeniu udziału do kolejki i zamknięciu listy zgłoszeń każdy zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry.

5.5. W momencie gdy zawodnik rezygnuje ze swojego zgłoszenia po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, niedzilea 12:00) jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę.

5.6. W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu listy zgłoszeń, zawodnik może znaleźć zastępcę na swoje miejsce (zawodnik na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym, jeśli organizator będzie miał możliwość dokonania przesunięć zawodników w grupach w górę) i zostaje wtedy zwolniony z uiszczenia opłaty.

5.7. Maksymalna ilość zawodników w każdej kolejce wynosi 30 osób.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP O przydziale do grup decyduje kolejno:

6.1. Średnia sumy punktów z dwóch ostatnich kolejek, w których dany zawodnik brał udział. 

6.2. Występ w poprzedniej kolejce (pierwsze dwa miejsca w danej grupie mają zagwarantowany awans, dwa ostatnie miejsca spadek).

6.3. Dzika karta organizatora (w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nowego zawodnika poziom gracza i jego przydział do grupy odbywa się na podstawie wyników i analizie innych rozgrywek squashowych).

6.4. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.  do 2 wygranych setów do 11 pkt set, do dwóch pkt przewagi.

7.2. Każdą grupę tworzy od 5 do 7 zawodników.

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie internetowej ligi w systemie BEST OF FIVE (bo5.pl/squashwil).

8. PUNKTACJA

8.1 Maksymalna ilość punktów za jedną kolejkę wynosi 100 punktów (miejsce pierwsze w najwyższej lidze). Zawodnicy zajmujący kolejne miejsca, otrzymują proporcjonalnie mniej punktów.

Grupa 1
1.        
2.   
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Grupa 2
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
wg wzoru dalej.

8.4 Walkowery przyznawane są na wszystkie mecze danego zawodnika w dwóch przypadkach: - nie stawienie się zawodnika w dniu rozgrywek o godzinie wyznaczonej wcześniej w harmonogramie danej kolejki, - rezygnacja w czasie rozgrywek z powodu innego czynnika niż kontuzja.

9. RANKING

9.1. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.

10 Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach BLS wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

10.1  Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) FB/Bo5. 

Prowadzącym ligę jest: 

Dawid Wilas

kontakt:516759386