Regulamin:

Czas trwania ligi: od 01.10.2022 do 30.06.2023

Wpisowe (płatne gotówką lub kartą w recepcji klubu): 85zł (cena zawiera koszulkę klubową, przy zgłoszeniu należy podać rozmiar koszulki)

 1. Rozgrywki odbywają się w grupach 4-6 osobowych.
 2. W każdej kolejce gracze rozgrywają mecz z każdy rywalem w swojej grupie.
 3. Kolejka trwa 1 miesiąc.
 4. W każdym meczu musi zostać rozegrane 5 gemów (do 11 punktów, PAR). Możliwe wyniki spotkania to 5:0, 4:1 lub 3:2.
 5. Punktacja za mecze:
 • 1 punkt – za rozegranie meczu
 • 1 punkt – za wygranie meczu
 • 1 punkt – za każdy wygrany gem

Maksymalnie jest 7 punktów do zdobycia

Przy wyniku meczu 3:2 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 5:3 punktów

Przy wyniku meczu 4:1 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 6:2 punktów

Przy wyniku meczu 5:0 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio 7:1 punktów

 1. Terminy meczów zawodnicy ustalają między sobą lub mogą skorzystać z pomocy recepcji klubu. Do kontaktu z innymi zawodnikami klub na prośbę możę udostępnić dane kontaktowe.
  Zalecamy korzystać z aplikacji Bo5.pl.
 2. Ligowicze mają specjalną cenę kortu 30 zł/h na mecz LIGOWY od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00-23:00, a w pozostałych terminach obowiązuje rabat w wysokości 10 zł od obowiązującej ceny kortów.
 3. Aby uzyskać cenę promocyjną na mecz ligowy należy zgłosić jego rozgrywanie w recepcji klubu przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Zawodnicy otrzymują protokół, na który wpisują wynik i oddają go do recepcji klubu bądź wprowadzają wynik samodzielnie w aplikacji Bo5. Wszystkie wyniki widoczne są na stronie www.bo5.pl/stacjasquash
 5. Po zakończonej kolejce dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansuje do wyższej grupy, a 2 najsłabszych spadnie do niższej (z wyjątkiem najniższej), a 1 pozostaje w tej samej grupie ( wprzypadku pięcioosobowej grupy), może się to różnić w zależności od ilości osób w grupie.
 6. W przypadku posiadania równej ilości punktów przez dwóch graczy liczy się bezpośrednie starcie pomiędzy nimi.
 7. W przypadku, gdy grupa liczy zbyt mało osób to jest ona uzupełniana o nowych graczy o podobnym poziomie sportowym lub o kolejnych najlepszych graczy grających w grupie niżej w poprzedniej kolejce.
 8. Jeżeli zawodnik nie rozegra żadnego meczu w kolejce, wówczas otrzymuje 0 pkt., które będzie zaliczone do końcowego rankingu oraz spada do grupy niższej.
 9. Zawodnik zostaje skreślony z ligi jeśli nie rozegra żadnego meczu w dwóch kolejkach pod rząd.
 10. Jeśli mecz nie zostanie rozegrany z winy jednego z zawodników (zawodnik nie wstawi się na umówione spotkanie lub odwoła je nie proponując nowego terminu) wówczas należy uznać walkower.  Jeśli wina znajduję się po obu stronach wtedy mecz pozostaje jako nierozegrany i nikt nie otrzymuje punktów.
 11. Zawodnicy, którzy będą chcieli się dopisać do Ligi po jej rozpoczęciu zaczynają rozgrywki od najniższej grupy lub grupy o podobnym poziomie zaawansowania jeśli znajdują się w niej wolne miejsca.
 12. Każdy zawodnik zbiera punkty do rankingu. Ranking obliczony będzie na podstawie wyników z poszczególnych kolejek. Dwa najsłabsze wyniki gracza będą odrzucane.
 13. Zwycięzcą Ligi zostanie gracz z najwyższą liczbą punktów w rankingu z zsumowanych kolejek, w których wziął udział (-2 najsłabsze wyniki).

 

W sezonie 2022/2023 rozegranych zostanie 9 kolejek:

1 kolejka: 1.10.-31.10.2021

2 kolejka: 

3 kolejka: 

4 kolejka: 

5 kolejka: 

6 kolejka: 

7 kolejka: 

8 kolejka: 

 

Po każdej kolejce gracze otrzymują punkty do rankingu wg schematu:

Liga 1 

Liga 2  

Liga 3  

Liga 4

Liga 5

Liga 6

Liga 7

1 470 1 430 1 390 1 350 1 300 1 260 1 220
2 460 2 420 2 380 2 340 2 290 2 250 2 210
3 450 3 410 3 370 3 330 3 280 3 240 3 200
4 440 4 400 4 360 4 320 4 270 4 230 4 190
5 430 5 390 5 350 5 310 5 260 5 220 5 180
6 420 6 380 6 340 6 300 6 250 6 210 6 170

 

 

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod adresem e-mail: magda@stacjapodolany.pl lub kom: 515922371