Marcowy w Powersquash B+

Harmonogram turnieju

piątek, 17.03   sobota, 18.03