Toyota Challenge - OU15

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B+ (B3)