Odyseja umysłu D+J - DAMSKA 9-10

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)