Odyseja umysłu D+J - DAMSKA

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)