Turniej 200+ - OPEN

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii C+ (C0), Łódzki ranking squasha, turniej kategorii C+ (C0)