Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski w Squash'a 2015

Ważne !

Status potwierdzony ozancza zaakceptowaną płatność !
Weryfikacja zakończy się w Poniedziałek 11.05.2015 z powodu opóźnień z księgowaniem przelewów
Osoby bez potwierdzeń proszone są o kontakt
Osoby które chcą zrezygnować również dla ułatwienia proszę o kontakt
Osoby które nie potwierdzą płątności przed losowanie zostaną usunięte z listy

Marcin Bartolewski 691712452, turnieje@squash.czest.pl
_________________________________________________

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2015 21-23 maj (dalej: IMP) będą rozegrane w następujących kategoriach:

a. męskiej,

b. damskiej,

 

2. IMP zostanie rozegrane w 2 kategoriach męskiej i damskiej

Turniej zostanie rozegrany na 6 kortach w Centrum Sportu i Rekreacji Scout Częstochowa ul. Drogowców 12 oraz na Korcie Szklanym mieszczącym się przy C.H M1 ok 5 km od klubu


Limit Uczestników w kat. Męskiej 64 w kat. Damskiej 32

3. Rozstawienie

Turniej męski, damski oraz turnieje juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych. Rozstawienie zawodników w turnieju męskim odbędzie się według rankingu PFS, ale musi zostać zatwierdzone przez PSA. Rozstawienie zawodniczek w turnieju damskim odbędzie się według rankingu WSA, a następnie według rankingu PFS. Do rozstawienia zostaną wykorzystane rankingi z dnia: 04.05.2015r.

Do turnieju męskiego oraz damskiego mogą zostać przydzielone 2 dzikie karty, organizatora oraz PFS

4. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia w formie mailowej na adres  turnieje@squash.czest.pl będą przyjmowane

do dnia 6.05.2015 godzina 23:59:59 (nie będzie żadnych wyjątków)
Dyrektor zawodów Marcin Bartolewski 691712452 marbar@interia.eu

w zgłoszeniu należy podać
Tytuł: „Zgłoszenie na IMP w Squashu 20-23 maj 2015”

Imię i Nazwisko:
Numer Licencji:
Kategoria:
Telefon Kontaktowy:
Miejscowość:
Rozmiar Koszulki:
Pakiet:

Pakiety do Wyboru:

1). Pakiet Standard – 100 zł 
Start w IMP w Squashu 2015

*W opłacie za jednorazowy udział w turnieju (Pakiet Standard) dla każdego uczestnika składa się: kwota – 10,00 zł tytułem składki na Polską Federacje Squasha, kwota 50,00 zł tytułem wynajęcie kortów, kwota 40,00 zł tytułem kosztów organizacji turnieju .”

2). Pakiet Pełny – 160 zł (lub 2 dni 140 zł ) Pakiet Standard + Ciepły posiłek na każdy dzień zawodów

3). Pakiet Rozszerzony – 210 zł( lub 2 dni 190 zł) Pakiet Pełny + Koszulka Techniczna

*Członkom PFS z opłaconą składką(należy przesłać potwierdzenie do zgłoszenia) przysługuje zniżka 10 zł

Zgłoszenia są ważne tylko z opłaconym wpisowym na konto:

Numer konta: 04 1930 1129 2110 0120 1046 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Hotel Scout S.p. z o.o. ul.Drogowców 12 42-200 Częstochowa
w tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska oraz dopisanie IMP SQUASH Seniorskie 2015

5. Harmonogram IMP:

06.05.2015r 23:59- Zamknięcie listy startowej

09.05.2015r. - Weryfikacja list startowych i wpłat

11.05.2015r – Publiczne losowanie drabinek turniejowych przez PFS

14.05.2015 – Szczegółowy Harmonogram

21.05.2015 – od 10:00 Otwarcie Mistrzostw Polski po 2 mecze kat. Męskiej
22.05.2015 – od 9:00 2 dzień Mistrzostw po 2 mecze kat. Męskiej i po 3 mecze kat. Damskiej

23.05.2015 – od 9:00 3 dzień Mistrzostw po 2 mecze kat. Męskiej i po 2 mecze kat. Damskiej

6.Nagrody

Puchary oraz Medale dla Zwycięzców
Pula Nagród zgodna z regulaminem 2000 Dolarów

7.Sędziowanie

Kolejny mecz na danym korcie sędziuje zawodnik wygrany i przegrany.
Niedopełnienie obowiązku sędziowania może wiązać się z karami przewidzianymi przez regulamin PFS.
Wybrane mecze będą sędziowane przez sędziów wytypowanych przez organizatora.

 

 

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie