Turniej wakacyjny B+ z Benefitem

Harmonogram turnieju