Zapraszamy wszystkich juniorów do walki o punkty do rankingu PZSQ w turnieju juniorskim kategorii „A”.
Turniej odbędzie się w klubie Stacja Squash w Poznaniu, w dniach 12-13.12.2020r.
Turniej planowany jest w możliwie największej ilości kategorii juniorskich: OU11, OU13, OU15, OU17, OU19 oraz GU11, GU13, GU17, GU19.
Poza rozgrywkami zaliczanymi do rankingu PZSQ rozegrana zostanie również kategoria OU9 i GU9.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są pod adresem abram@stacjapodolany.pl do dnia 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 23:59.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
•    Imię, Nazwisko,
•    Nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy zwrócić się wcześniej do Biura Polskiego Związku Squasha mailowo na adres: biuro@polskisquash.pl z prośbą o jej wydanie – jest to bezpłatne),
•    Miasto,
•    Numer telefonu kontaktowego,
•    Kategorię turnieju: OU9, OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19,
•    Datę urodzenia,
•    Wybór pakietu:  standard / rozszerzony /pełny
•    Rozmiar koszulki w przypadku wybrania pakietu pełnego (XS-S-M-L-XL-XXL)
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego za turniej do dnia 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 23:59. Brak wpłaty do tego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej.

OPŁATY
•    Pakiet standard – 90zł (wpisowe)
•    Pakiet rozszerzony (wpisowe  + obiad w dniu turnieju) - 120zł
•    Pakiet pełny (wpisowe + obiad w dniu turnieju + koszulka turniejowa) - 160zł

Uwaga: nie ma możliwości rozliczania wpisowego na turniej poprzez karty np. MultiSport zgodnie z regulaminem klubu Stacja Podolany.

Opłaty wpisowego należy dokonać na poniżej podane konto:
75 1020 4027 0000 1202 1194 6763
Tomasz Abramowski
W tytule przelewu prosimy wpisać: „ JUNIOR SQUASH CUP KAT.A 2020 , Imię i Nazwisko zawodnika”.

HARMONOGRAM
-    1.12. godz. 23:59 – zamknięcie list startowych
-    2.12. godz. 12:00 - weryfikacja opłat wpisowych
-    9.12. godz. 14:00 – losowanie (PZSQ)
-    12.12. godz. 10:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek pierwszego dnia turnieju
-    13.12. godz. 09:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek drugiego dnia turnieju

Wstępny harmonogram turnieju:
Terminy rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych kategoriach mogą się zmienić- szczegółowy harmonogram pojawi się po zamknięciu i weryfikacji listy zgłoszeń do turnieju. Turnieje zaplanowane są jako jednodniowe, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej (powyżej 24 uczestników) turniej zostanie rozegrany w dwa dni zgodnie z RRI PZSQ.
Sobota:

-    kategoria OU9
-    kategoria GU11
-    kategoria OU13
-    kategoria GU15
-    kategoria OU17  
-    kategoria GU19  

Niedziela:

-    kategoria OU11
-    kategoria GU13
-    kategoria OU15
-   kategoria GU17 
-    kategoria OU19 


Jest to harmonogram wstępny a organizator zastrzega sobie możliwość jego zmiany.
Listy startowe znajdują się na stronie:
https://bo5.pl/t3943/JUNIOR+SQUASH+CUP+KAT.A+2020.html 

Zapraszamy również do śledzenia informacji na stronie wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1330042530666048/ 

NAGRODY
Trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 3. zawodników/-czek w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo w kategoriach OU19 oraz GU19 przewidziano pulę nagród finansowych: 600zł do podziału zgodnie z regulaminem RRI PZSQ.
Sędziowanie
Poszczególne mecze sędziowane będą przez OBU zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie
Zawodnicy nie mogą unikać obowiązku sędziowania meczów pod rygorem dyskwalifikacji.
Mniej doświadczonych zawodników prosimy o zgłaszanie potrzeby pomocy w sędziowaniu do biura zawodów.

AKTUALNE BADANIA SPORTOWE
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania squasha lub oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do startu w turnieju.
Uwaga! Nie ma możliwości rozpoczęcia gry w turnieju bez wcześniejszego przesłania skanu lub okazania w biurze zawodów jednego z wyżej wymienionych dokumentów!

OKULARY OCHRONNE
Przypominamy, że zgodnie z RRI:
"Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie."
Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju mają bezwzględny obowiązek używania okularów/masek ochronnych podczas rozgrywek.
Przypominamy, że rozgrzewka stanowi również integralną część meczu i podczas niej obowiązuje również nakaz używania okularów ochronnych.
Zgłoszenie rezygnacji z dalszej gry (kontuzje, wypadki losowe etc.)
W przypadku rezygnacji zawodnika z jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w protokole turnieju) o tym fakcie organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki.

PIŁKI
Turnieje rozgrywane będą następującymi piłeczkami:
Kategorie OU9, GU11, OU11: piłka z jedną żółtą kropką.
Pozostałe kategorie wiekowe: piłka z dwiema żółtymi kropkami.

KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU
Dyrektor Turnieju: Tomasz Abramowski, abram@stacjapodolany.pl, +48 667 619 966
Sędzia Główny Turnieju: Piotr Samborski, piotr@stacjapodolany.pl. +48 501 746 927

POLECANE ZAKWATEROWANIE

SPONSORZY I PARTNERZY TURNIEJU
Stacja Podolany
Abram Team