Z Nowym Rokiem, Mocnym Krokiem w Scout Sport B+

Harmonogram turnieju