Z nowym Rokiem, mocny krokiem.

Scout Sport B+

 

 turniejowe

  • termin rozegrania OPEN- 06.02.2021 (sobota) godz. 10:00
  • termin rozegrania DAMSKI- 06.02.2021 (sobota) godz. 12:00
  • Ranga PZSq - B+
  • zgłoszenia przyjmujemy do 2 dni przed turniejem 
  • wpisowe 1 kat.: 80zł
  • wpisowe 2 kat.: 120zł
  • Damski 70 zł

Harmonogram OPEN:

 • Zgłoszenia - zamkniecie listy o godzinie 18:00 na 2 dni przed turniejem
 • Losowanie drabinki odbędzie się około 20 na 2 dni przed turniejem
 • Harmonogram* rozgrywek pojawi się do godz. 22 na 2 dni przed turniejem
 • Start  06.02.2021 - (10:00)  sobota

Harmonogram DAMSKI:

 • Zgłoszenia - zamkniecie listy o godzinie 18:00 na 2 dni przed turniejem
 • Losowanie drabinki odbędzie się około 20 na 2 dni przed turniejem
 • Harmonogram* rozgrywek pojawi się do godz. 22 na 2 dni przed turniejem
 • Start** 06.02.2021 - (12:00)  sobota

 


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia* przyjmujemy do 18:00 na 2 dni przed turniejem przez FORMULARZ (Bo5)
 • Lub sms/mail do organizatora
  • imię i nazwisko
  • nr telefonu
  • kategorie turnieju
  • adres mailowy (jeżeli inny niż nadawcy)

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, akceptuje regulamin PZSq i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek turniejowych i w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie.


Pakiet startowy:

W pakiecie startowym oferujemy:

 • Udział w turnieju
 • ciepły posiłek
 • poczęstunek (owoce)

Nagrody:

Kategoria OPEN:

 • 1 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 300 zl Hotel Strzelnica Family Resort&Spa
 • 2 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 200 zł Hotel Strzelnica Family Resort&Spa
 • 3 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 100 zł Hotel Strzelnica Family Resort&Spa

Kategoria DAMSKA:

 • 1 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 300 zł od Suchecki Studio
 • 2 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 200 zł od Suchecki Studio
 • 3 miejsce - 
  • puchar + nagroda voucher 100 zł od Suchecki Studio

 


Opłaty:

 • OPEN:          80zł
 • DAMSKI:      70 zł
 • udział w 2 kategoriach:  120zł
 • Płatności dokonujemy na wejsciu do klubu w dniu turnieju
 • Rezygnacja z turnieju po zamknięciu zapisów nie zwalnia z dokonania opłaty ani nie uprawnia do zwrotu wpisowego (brak oplaty po losowaniu skutkuje turniejowym zero chyba że zawodnik udokumentuje swoją niedyspozycje z powodów zdrowotnych)

Ogólne informacje:

Liczba kortów dostępnych podczas turnieju: 4

Organizator: Scout Sport - Grzegorz Misiak 

Sędzia:  Grzegorz Misiak   

Miejsce rozgrywek: Scout Sport Częstochowa 

Oficjalna piłką turnieju jest Head Prime

Sponsor Turnieju:

Hotel Strzelnica Family Resort&Spa

Suchecki Studio

Scout Sport 

http://resortstrzelnica.pl/strzelnica/strzelnica

http://sucheckistudio.pl