Etcetera - Damski

Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)