Etcetera - Damski

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)