Przyjmujemy zapisy na turniej, który odbędzie się 08.05.2015

- Turniej Open rozpoczyna się o godz. 19:00 (przy zgłoszeniu minimum 4 Pań, możliwa organizacja turnieju damskiego)
 
Zgłoszenia:
- do 06.05.2015 r., do godz. 12:00
- w recepcji klubu Squash Zone Club
- mailowo: remi@squashzoneclub.pl recepcja@squashzoneclub.pl
- telefonicznie: 729-206-290 (Remi), 600-958-622 (recepcja)

W zgłoszeniu należy podać: 
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- adres email
- nr licencji PFS (jeśli jest)
 
Losowanie:
- 06.05.2015 r.
- godz.: 20:00 w klubie Squash Zone Club
- wyniki losowania pojawią się na stronie turniejowej do godz.: 22:00 za pomocą systemu BO5.
 
Wpisowe: 
  • Turniej OPEN:
     - 80 PLN (w tym 10 zł dla PFS)
     - Opłatę wpisową należy uiścić na konto lub w recepcji klubu przed zamknięciem listy startowych
     - zwrot wpisowego będzie możliwy tylko do zgłoszenia rezygnacji przed losowaniem (ogłoszonym online) na stronie turniejowej
  • Pakiet Damski:  
     - 60 zł ( w tym 10 zł na PFS),
     - Panie, które biorą udział w obu turniejach płacą tylko za jedną kategorię - OPEN
     - Opłatę wpisową należy uiścić na konto lub w recepcji klubu przed zamknięciem listy startowych
     - zwrot wpisowego będzie możliwy tylko do zgłoszenia rezygnacji przed losowaniem (ogłoszonym online) na stronie turniej.
  • Wpisowe obejmuje:
     - udział w turnieju 
     - catering
     - owoce
     - woda
  
 

Nagrody:
- 3 vouchery na usługi w MK Fizjoterapia (I, II, III miejsce)
- wejściówka na kolejny turniej Etcetera B+
- MINI na weekend od Bońkowscy.mini.com.pl

 

Każda osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych w związku z prezentacją listy uczestników, wyników rozgrywek oraz wszelkich innych informacji związanych z tą rywalizacją wraz ze zdjęciami z wydarzenia.

Zawodnik zgłaszając się do turnieju akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu turnieju.