Regulamin wydarzania: „Squashowy Rekord Guinnessa”

 

Ogólne

 1. Próba pobicia squashowego rekordu Guinnessa nastąpi w terminie 13-14.06.2015r.
 2. Przewidywalny maksymalny czas trwania wydarzenia to przypuszczalnie około 25h.
 3. Próba pobicia rekordu Guinnessa będzie rozgrywana na szklanym korcie, usytuowanym na szczecińskiej Łasztowni, podczas finału Baltic Tall Ships Regatta.
 4. Wydarzenie obejmuje próbę realizacji celu jakim jest pobicie obecnego rekordu Guinnessa, tj. rozegranie więcej niż 69 meczów systemem best of 5 do 11 punktów przez jednego zawodnika ze zgłoszonymi rywalami.

Zgłoszenia i opłaty

 1. Jak przewidujemy czas gry przypadający na każdą osobę zgłoszoną to ok. 10 min.
 2. Osoby, które zgłoszą się do udziału w próbie pobicia rekordu Guinnessa zobowiązane są do uiszczenia darowizny w kwocie min. 80 zł do dnia 08.06.2015r. na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" z dopiskiem: "Squash. Darowizna na sprzęt rehabilitacyjny" - Bank PEKAO S.A. GRUPA S.A. I Oddział Szczecin, nr konta: 85 1240 3813 1111 0000 4396 2817, co potwierdza zgłoszeniu udziału w próbie.
 3. Zgłoszeń można dokonywać poprzez automatyczny formularz e-mail (dostępny na stronie www.squashpodzaglami.pl) lub przesłanie wiadomości o zgłoszeniu na adres recepcja@squashzoneclub.pl, osobiście w recepcji klubu Squash Zone Club oraz poprzez system bo5, umożliwiający wybór dowolnej z dostępnych godzin gry.
 4. O kolejności gier/pojedynków zawodników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności rozgrywek poszczególnych zawodników ze względów organizacyjnych.
 6. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęć oraz ich publikację na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych w związku z prezentacją listy uczestników, wyników rozgrywek oraz wszelkich innych informacji związanych z tą rywalizacją.

Gwarantowane

 1. Organizator gwarantuje każdemu zgłoszonemu uczestnikowi otrzymanie personalnej koszulki technicznej wydarzenia (Koszulka firmy Under Armour -> rozmiarówka tutaj) z własnym imieniem i nazwiskiem.
 2. Ponadto uczestnicy otrzymają pamiątkowe zdjęcia z wydarzenia i niespodziankę.

Zobowiązania

 1. Każdy zgłoszony uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w próbie w koszulce technicznej wydarzenia. Wymóg ten wynika z kwestii kontraktowych Organizatora.
 2. W celu zagwarantowania sprawnego przebiegu wydarzenia uczestnicy proszeni i zobowiązani są do stałego kontaktu z Organizatorem (Marcin Wójtowicz, tel. 608 524 389) celem potwierdzenia aktualnej godziny startu swojego pojedynku.
 3. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w miejsce rywalizacji w czasie minimum 45 min. wcześniejszym niż została zaplanowana rozgrywka.

Uwagi

 1. Organizator informuje o istnieniu ewentualności nierozegrania pojedynków przez wszystkich zgłoszonych uczestników. Wynika to ze względów kondycyjnych zawodnika próbującego pobić rekord Guinnessa.
 2. Nierozegranie meczu przez jakiegokolwiek uczestnika nie wynika z winy organizatora, ani ze względów organizacyjnych, stąd Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
 3. Darowizna wpłacona na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza", która stanowi o udziale danego zawodnika w próbie pobicia rekordu Guinnessa nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyny niemożności zagrania.
 4. Jednakże w przypadku gdy część zawodników nie rozgra planowanego pojedynku w próbie pobicia rekordu Organizator gwarantuje możliwość gry na korcie przeznaczonym do tej próby, w czasie nie krótszym niż 15 minut. Ponadto organizator zapewnia tym uczestnikom otrzymanie spersonalizowanej koszulki technicznej wydarzenia, pamiątkowego zdjęcia i niespodzianki.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie wynikające z wymogów stawianych przez biuro Rekordów Guinnessa w Londynie.

 

Więcej informacji o wydarzeniu "squashowy rekord Guinnessa" na stronie www.squashpodzaglami.pl.