Zapraszamy wszystkich juniorów do walki o punkty do rankingu PZSQ w turnieju juniorskim kategorii „A”.
Turniej odbędzie się w klubie Stacja Squash w Poznaniu, w dniach 24-25.04.2021r.
Turniej planowany jest w możliwie największej ilości kategorii juniorskich: OU11, OU13, OU15, OU17, OU19 oraz GU11, GU13, GU17, GU19.
 
ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są pod adresem abram@stacjapodolany.pl do dnia 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) do godz. 23:59.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
• Imię, Nazwisko,
• Nr licencji PZSQ (w razie nie posiadania licencji należy zwrócić się wcześniej do Biura Polskiego Związku Squasha mailowo na adres: biuro@polskisquash.pl z prośbą o jej wydanie – jest to bezpłatne),
• Miasto,
• Numer telefonu kontaktowego,
• Kategorię turnieju: OU9, OU11, OU13, OU15, OU17, OU19, GU11, GU13, GU15, GU17, GU19,
• Datę urodzenia,
• Wybór pakietu: standard / rozszerzony /pełny
• Rozmiar koszulki w przypadku wybrania pakietu pełnego (XS-S-M-L-XL-XXL) męska, damska, juniorska.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata wpisowego za turniej do dnia 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) do godz. 23:59.
Brak wpłaty do tego terminu skutkować będzie usunięciem z listy startowej.
 
OPŁATY: 
• Pakiet standard – 90zł (wpisowe)
• Pakiet rozszerzony (wpisowe + obiad w dniu turnieju) - 120zł
• Pakiet pełny (wpisowe + obiad w dniu turnieju + koszulka turniejowa) - 160zł
Uwaga: nie ma możliwości rozliczania wpisowego na turniej poprzez karty np. MultiSport zgodnie z regulaminem klubu Stacja Podolany.
Opłaty wpisowego należy dokonać na poniżej podane konto:
75 1020 4027 0000 1202 1194 6763
Tomasz Abramowski
W tytule przelewu prosimy wpisać: „ NOVOFERM JUNIOR SQUASH CUP 2021 , Imię i Nazwisko zawodnika”.
 
HARMONOGRAM:
- 13.04. godz. 23:59 – zamknięcie list startowych
- 14.04. godz. 12:00 - weryfikacja opłat wpisowych
- 21.04. godz. 14:00 – losowanie (ORGANIZATOR)
- 24.04. godz. 9:00 – planowane rozpoczęcie rozgrywek pierwszego dnia turnieju
- 25.04. godz. 8:30 – planowane rozpoczęcie rozgrywek drugiego dnia turnieju
Wstępny harmonogram turnieju:
Terminy rozpoczęcia rozgrywek w poszczególnych kategoriach mogą się zmienić- szczegółowy harmonogram pojawi się po zamknięciu i weryfikacji listy zgłoszeń do turnieju. Turnieje zaplanowane są jako jednodniowe, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej (powyżej 24 uczestników) turniej zostanie rozegrany w dwa dni zgodnie z RRI PZSQ.
Sobota:
- kategoria GU11
- kategoria OU13
- kategoria GU15
- kategoria OU17
- kategoria GU19
Niedziela:
- kategoria OU11
- kategoria GU13
- kategoria OU15
- kategoria GU17
- kategoria OU19
Jest to harmonogram wstępny a organizator zastrzega sobie możliwość jego zmiany.

Listy startowe znajdują się na stronie:
https://bo5.pl/t4080/Novoferm+Junior+Squash+Cup+2021-OU11,9908.html#players
 
Zapraszamy również do śledzenia informacji na stronie wydarzenia na facebooku:
 
NAGRODY: 
Trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 3. zawodników/-czek w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo w kategoriach OU19 oraz GU19 przewidziano pulę nagród finansowych: 600zł do podziału zgodnie z regulaminem RRI PZSQ.
 
SĘDZIOWANIE: 
Poszczególne mecze sędziowane będą przez OBU zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie. 
Zawodnicy nie mogą unikać obowiązku sędziowania meczów pod rygorem dyskwalifikacji.
Mniej doświadczonych zawodników prosimy o zgłaszanie potrzeby pomocy w sędziowaniu do biura zawodów.
 
AKTUALNE BADANIA SPORTOWE: 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania squasha lub oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika do startu w turnieju.
Uwaga! Nie ma możliwości rozpoczęcia gry w turnieju bez wcześniejszego przesłania skanu lub okazania w biurze zawodów jednego z wyżej wymienionych dokumentów!
 
OKULARY OCHRONNE: 
Przypominamy, że zgodnie z RRI:
"Każdy zawodnik startujący w turnieju juniorskim jest zobowiązany do noszenia okularów ochronnych podczas każdego pobytu na korcie. Naruszenie tego przepisu musi skutkować takimi samymi karami jak za złe zachowanie."
Wszyscy zawodnicy startujący w turnieju mają bezwzględny obowiązek używania okularów/masek ochronnych podczas rozgrywek.
Przypominamy, że rozgrzewka stanowi również integralną część meczu i podczas niej obowiązuje również nakaz używania okularów ochronnych.
Zgłoszenie rezygnacji z dalszej gry (kontuzje, wypadki losowe etc.)
W przypadku rezygnacji zawodnika z jednego z meczów w turnieju, wszystkie jego kolejne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w protokole turnieju) o tym fakcie organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki.
 
PIŁKI: 
Turnieje rozgrywane będą następującymi piłeczkami:
Kategorie OU9, GU11, OU11: piłka z jedną żółtą kropką.
Pozostałe kategorie wiekowe: piłka z dwiema żółtymi kropkami.
 
KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU: 
Dyrektor Turnieju: Tomasz Abramowski, abram@stacjapodolany.pl, +48 667 619 966
Sędzia Główny Turnieju: Piotr Samborski, piotr@stacjapodolany.pl. +48 501 746 927
 
POLECANE ZAKWATEROWANIE:
 
SPONSORZY I PARTNERZY TURNIEJU:
Novoferm
Stacja Podolany
Abram Team