OTWARCIE OGRÓDKA LETNIEGO - OPEN

 Polski Związek Squasha, kategoria C