Z wielką przyjemnością, chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych, na turniej OTWARCIA OGRÓDKA LETNIEGO 10.07.2021. 

1. INFORMACJE OGÓLNE
Turniej klubowy, zgłoszony do kalendarza PZSQ
Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
- turniej OPEN kat. C
- turniej DAMSKI kat. B+ 


2. ZGŁOSZENIA
- Opłatę wpisową należy uiścić na konto lub w recepcji klubu przed zamknięciem listy startowych,
- zwrot wpisowego będzie możliwy tylko do momentu zamknięcia list startowych - 08.07.2021 do godziny 18.00

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: dariusz.filipowski@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- numer tefefonu
- adres email

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań
w internecie.

3. OPŁATY: 
- turniej OPEN - 99 zł 
- turniej DAMSKI - 99zł

* Opłata zawiera ; start turnieju, catering + piwko po turnieju.

4. HARMONOGRAM TURNIEJU: 
- 09.07.21 - godz. 12.00 zamknięcie zapisów do turniejów
- 09.07.21 - godz. 18.00 losowanie i publikacja hamonogramu gier turniejów
- 10.07.21 - godz. 12.00 start turnieju Damskiego kat. B+ 
- 10.07.21 - godz. 13.00 start turnieju open kat. C 

5. SPONSORZY: 
UNA PALONA 
NEADOO DIGITAL 
IHOSPITAL