Bydgoski Squash Amatorski +400 - Luty 2023 - OPEN 1-4