Zmiany w drabince zgodnie z §11 pkt 7 RRI 2015/16: 
13.01 godz. 11:30 - Stachowski Łukasz (nr 8, rezygnacja) -> w jego miejsce w drabince (9) Khan Kaleemullah -> w jego miejsce w drabince (17) Matejski Tomasz -> w jego miejsce w drabince (E1) Grabowski Marcin -> w jego miejsce do listy eliminacji dopisany rezerwowy Pierzgalski Marcin

 

Turniej zgłoszony do kalendarza Polskiej Federacji Squasha, jako turniej kategorii A rozgrywany w kategoriach OPEN oraz DAMSKIEJ.
Szczegóły turnieju (details in English below):

SPONSOR TUTYLARNY SUZUKI GERMAZ REDECO OPEN 2016

 

HARMONOGRAM ROZGRYWEK I IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH SUZUKI GERMAZ REDECO OPEN 2016

Poniedziałek 04.01
23:59 - zamknięcie zapisów do turnieju

Czwartek 07.01
losowanie głównych drabinek przez PFS

Piątek 08.01
17:00 - certyfikowany przez PFS kurs sędziowski: część teoretyczna
szczegóły kursu: strona PFS

Sobota 09.01
10:00 - rozgrywki pierwszej dywizji Dolnośląśkiej Polskiej Ligi Squasha, podczas niej certyfikowany przez PFS kurs sędziowski: część praktyczna

Czwartek 14.01
18:00 - turniej towarzyszący PFS kat. C

Piątek 15.01
16:00 - losowanie eliminacji turnieju OPEN
18:00 - eliminacje turnieju OPEN

Sobota 16.01
10:00 - rozgrywki dla przegranych w eliminacjach
11:00 - start turnieju OPEN
13:00 - start turnieju DAMSKIEGO

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem marcin.zak@redeco.pl

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- nr licencji PFS
- rodzaj pakietu
- rozmiar koszulki 

Zgłoszenie jest ważne w momencie zaksięgowania opłaty wpisowej lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

Turniej będzie rozgrywany na 6 certyfikowanych kortach McWill Courtwall Premium. Oficjalną piłką turniej jest Dunlop PRO.

Opłaty wpisowe:

Pakiety podstawowe - udział w turnieju + wstęp do strefy basenowo-saunowej 
Turniej OPEN - 110 zł (w tym 10 zł na PFS)
Turniej DAMSKI - 100 zł (w tym 10 zł na PFS)

Pakiet rozszerzony - pakiet podstawowy + ciepły posiłek w każdym dniu rozgrywania turnieju
Turniej OPEN - 140 zł (w tym 10 zł na PFS)
Turniej DAMSKI - 130 zł (w tym 10 zł na PFS)

Pakiet pełny - pakiet rozszerzony + techniczna koszulka turniejowa firmy Patrick z Twoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem
Turniej OPEN - 210 zł (w tym 10 zł na PFS)
Turniej DAMSKI - 200 zł (w tym 10 zł na PFS)

          

 dostępne kolory                  

Honorowane są karty partnerskie (zniżka wynosi 15 zł)

Noclegi:

Nocleg w pokoju 2 os. bez śniadania - 180 zł (za pokój za noc, czyli 90 zł/osobę)
Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem w formie bufetu - 240 zł (za pokój za noc, czyli 120 zł/osobę)
Opłaty za hotel dokonujemy u organizatora wraz ze zgłoszeniem do turnieju.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA: liczba miejsc OGRANICZONA, we Wrocławiu odbywają się w tym czasie Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, w przypadku późnych zgłoszeń o noclegach może decydować kolejność


Park Hotel Diament Wrocław****
 to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony jest ok. 1 km od klubu oraz zaledwie 10 minut jazdy samochodem od historycznego centrum miasta oraz Portu Lotniczego Wrocław. Niespełna 6 km dzieli hotel od Stadionu Miejskiego, na którym odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, m.in. Euro 2012. Lokalizacja hotelu w pobliżu autostrady A4 oraz zachodniej obwodnicy Wrocławia A8 umożliwia łatwy dojazd z kierunków Kraków, Poznań czy Berlin, jak również stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania licznych zabytków i atrakcji Wrocławia. Przestronny i nowoczesny obiekt spełnia wymagania zarówno klienta biznesowego jak również gości podróżujących w celach turystycznych.
http://www.hotelediament.pl/pl/park-hotel-diament-wroclaw.html

Wpłat należy dokonywać na konto:
REDECO Sp. z o.o. 
53-325 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 81A 
Numer rachunku: 18 1050 1575 1000 0090 3027 1457 Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. 

w tytule proszę podać: Imię i nazwisko, Turniej kat. A
(Osoby wpłacające wpisowe w ostatnich dniach zapisów, proszone są o przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty wraz ze zgłoszeniem).

Nagrody OPEN:
I miejsce: puchar + 1000 zł
II miejsce: puchar + 600 zł
III miejsce: puchar + 400 zł

Nagrody DAMSKI:
I miejsce: puchar + 500 zł
II miejsce: puchar + 300 zł
III miejsce: puchar + 200 zł

Ponadto w obu kategoriach nagrody rzeczowe.

Organizator:

Marcin Żak
661 465 872
marcin.zak@redeco.pl

 

Sponsorzy:

  Patroni medialni:

SCHEDULE

Monday 04.01
23:59 - closing entries

Thurdsay 07.01
main draw by PFS

Friday 08.01
17:00 - ceritified by PFS refree course: theory
details of course: strona PFS

Saturday 09.01
10:00 - 1st division of Polish Squash League in Redeco incudling ceritified by PFS refree course: practice

Thursday 14.01
18:00 - associated PFS cat. C tournament

Friday 15.01
16:00 - qualifications draw for OPEN tournament
18:00 - qualifications for OPEN tournament

Saturday 16.01
10:00 - matches for qualifications losers
11:00 - OPEN tournament start
13:00 - WOMENs tournament start

Entries are accepted at marcin.zak@redeco.pl

In your entry you need to complete:
- name and surname
- phone number
- PFS licence number
- tournament package
- size of shirt

Entry is valid after sending confirmation of payment.

Tournament is played on 6 certified McWill Courtwall Premium courts. Official ball is Dunlop PRO.

Entry fees:

Standard package - participation in tournament + entry for swimming pool and sauna zone
OPEN tournament - 110 zł (10 zł for PFS inside)
WOMENs tournament - 100 zł (10 zł for PFS inside)

Expanded package - Standard package + hot meal at every day of playing
OPEN tournament - 140 zł (10 zł for PFS inside)
WOMENs tournament - 130 zł (10 zł for PFS inside)

Full package - Expanded package + technical T-shirt Patrick's tournament with your name or pseudonym
OPEN tournament - 210 zł (10 zł for PFS inside)
WOMENs tournament - 200 zł (10 zł for PFS inside)

          

available Colours                  

Partner cards are accepted (15 zł discount)

Sleeping:

2 persons room without breakfast - 180 zł (per room/per night, it means 90 zł/person)
2 persons room with buffet breakfast - 240 zł (per room/per night, it means 120 zł/person)

VERY IMPORTANT INFORMATION: LIMITED number of places. Wroclaw held at the time of the European Championship in handball which is very popular in Poland. Late applications can be refused, in this case order of entry is the deciding factor.


Park Hotel Diament Wrocław**** is a modern, air-conditioned business hotel located ca. 1 km from club and only 10 minutes drive both from the historic Old Town and the Wroclaw Airport. The location of the hotel makes it easily accessible from Krakow, Poznan or Berlin. The hotel is also a perfect starting point to visiting numerous monuments and tourist attractions of Wroclaw. Business & More – customer programme introduced in the hotel – has been developed especially for those who travel in business, but it also offers convenient solutions for tourists. 

http://www.hotelediament.pl/en/park-hotel-diament-wroclaw.html

Payments should be made to:
REDECO Sp. z o.o. 
53-325 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 81A 
Numer rachunku: 18 1050 1575 1000 0090 3027 1457 Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. 

in title please leave name and surename and A tournament 
(People who pay entry fee on last days, please send confirmation of payment with your entry).

OPEN tournament awards:
I place: cup + 1000 zł
II place: cup + 600 zł
III place: cup + 400 zł

WOMENs tournament awards:
I place: cup + 500 zł
II place: cup + 300 zł
III place: cup + 200 zł

Any disputes will be solved with organiser.

Organiser:

Marcin Żak
661 465 872
marcin.zak@redeco.pl

 Sponsors:

Media patrons: