DAMSKA LIGA SQUASHA BEAUTIFUL MOM to wrocławska amatorska liga squasha pod patronatem Saonu Piękności Beautiful Mom, w której udział może wziąć każda uczestniczka po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

1. MIEJSCE I TERMIN

1.1. Damska Liga Squasha Open rozgrywana jest w Wrocław Squash Club przy ul. Jana Długosza 71 we Wrocławiu.

1.2. Sezon rozgrywek 2023 rozpoczyna się 19.09.2023 r. i kończy 29.12.2023 r.

1.3. Składa się z 16 kolejek ligowych, które rozgrywane są co tydzień w piątek.

1.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród odbędzie się dnia 29.12.2023 r. po zakończeniu Turnieju.

2. TERMINARZ SEZONU 2023

Do rankingu końcowego liczy się 15 kolejek.

3. GODZINY ROZGRYWEK

- 18:00 – 21:00


4. WPISOWE

4.1. Opłata za jedną rundę ligową wynosi:
- 50 zł, na którą składają się: kwota 35 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.
- 35 zł + odbicie karty partnerskiej dla osób posiadających karty partnerskie MultiSport lub FitProfit, na którą składają się: kwota 35 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.

4.2. Wpisowe za daną rundę ligową należy uiścić w recepcji przed rozpoczęciem rozgrywek.

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną rundę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową w niedzielę.

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: bo5.pl/wsc
- w wiadomości sms do organizatora na numer: 882060404.

5.3. W zgłoszeniu drogą telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Każda zawodniczka może dokonać zgłoszenia z zastrzeżeniem co do godziny rozgrywek, tzw. zgłoszenie warunkowe. Jeśli dana uczestniczka jest w sytuacji, że może zagrać tylko i wyłącznie w określonych godzinach, proszony jest o przekazanie tej informacji Organizatorowi ligi. W przypadku przydziału zawodnika do grupy, której rozgrywki zaplanowane są na godziny, w których zawodniczka nie może grać, zostanie automatycznie wypisana z rozgrywek, bez konsekwencji i bez obowiązku uiszczenia opłaty za daną rundę ligową.

5.5 Po zgłoszeniu udziału do rundy ligowej i zamknięciu listy zgłoszeń każda zawodniczka zostaje przydzielona do grupy pod względem poziomu gry.

5.6 W momencie gdy zawodniczka rezygnuje ze swojego zgłoszenia po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, czwartek 23:59) jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną rundę.

5.7 W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu listy zgłoszeń, zawodniczka może znaleźć zastępcę na swoje miejsce (zawodniczka na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym, jeśli organizator będzie miał możliwość dokonania przesunięć zawodników w grupach w górę) i zostaje wtedy zwolniony z uiszczenia opłaty.

5.8. Maksymalna ilość zawodniczek w każdej kolejce wynosi 25, chyba że Organizator ligi postanowi inaczej i dopuści do udziału większą ilość graczy. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP

O przydziale do grup decyduje:

6.1. Występ w poprzedniej rundzie ligowej - pierwsze miejsce w danej grupie ma zagwarantowany awans, ostatnie miejsce spadek, pozostałe miejsca pozostaja odpowiednio w swoich grupach (wyjątek stanowi zmiana grupy na wyższą lub niższą w przypadku jeśli w danej grupie ligowej jest za duża liczba zawodników, do grupy wyższej lub niższej trafia zawodnik, który odpowiednio zajął najwyższe lub najniższe miejsce w grupie w poprzedniej rundzie).

6.2. W przypadku 1. rundy nowego sezonu i każdej pierwszej rundzie w danym sezonie określonego zawdonika, brany jest pod uwagę poprzedni sezon ligowy.

6.3. Dzika karta organizatora - w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nowego zawodnika poziom gracza i jego przydział do grupy odbywa się na podstawie wyników i analizie innych rozgrywek squashowych.

6.4. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

7.2. Każdą grupę tworzy 6 zawodniczek (w wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć 4, 5 lub 7).

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie rozgrywek Best of Five:
bo5.pl/wsc

8. PUNKTACJA

8.1 Zasady punktacji zostaną podane wkrótce.

8.2 Walkowery przyznawane są na wszystkie mecze danego zawodnika w dwóch przypadkach:
- nie stawienie się zawodnika w dniu rozgrywek o godzinie wyznaczonej wcześniej w harmonogramie danej kolejki,
- rezygnacja w czasie rozgrywek z powodu innego niż kontuzja.

9. RANKING

9.1. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 15 najlepszych występów zawodniczki.

10. NAGRODY I PUCHARY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU LIGOWEGO

Sponsor tytularny Beautiful Mom

Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do soboty do godziny 24:00.

Telefonicznie: +48 71 72 79 240
Mailowo: michal@wsclub.pl lub wsc@wsclub.pl
lub przez stronę bo5:
bo5.pl/wsc
na której znajdują się także terminy kolejek ligowych.

W przypadku zapisania się do kolejki ligowej i nie przybycia lub nie odwołania udziału do 24 godzin przed swoją grą uczestnik jest zobowiązany do opłacenia wpisowego – za tą kolejkę nie otrzymuje również punktów do rankingu.

Wpisowe do kolejki ligowej wynosi 50 zł. Wpisowe uiszczane jest na recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

W klubie honorujemy karty partnerskie.

Prowadzącym ligę jest: 
Michał Mierzejewski
882060404