REGULAMIN W PRZYGOTOWANIU...

(Wpisowe do kolejki ligowej wynosi 35 zł. Wpisowe uiszczane jest na recepcji klubu przed rozpoczęciem gier ligowych.

W klubie honorujemy karty partnerskie.)