Turniej Noworoczny - OU 11

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)