Turniej Noworoczny - OU 11

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B+ (B4)