Turniej Noworoczny - Ou 13

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B+ (B4)