Turniej Noworoczny - Ou 13

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)