Turniej Noworoczny - Ou17

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B+ (B3)