Turniej Noworoczny - Ou17

 Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B3)