Turniej Noworoczny - Ou17

Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B3)