Turniej Noworoczny - Ou17

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B+ (B3)