Komunikat Komisji technicznej

w związku z błędnym zapisaniem graczy do kategorii ou13 Kamila Pola i Jakuba Pola zostają oni przeniesieni do kategorii OU15 i rozgrywają eliminacje między sobą o wejście do drabinki głównej w wolne miejsce, w przypadku nie dojechania któregoś  z zawodników przegrany z eliminacji wchodzi na to miejsce.

 

 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Squash'a 2015 PFS

 

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 27-30 maj będą rozegrane zgodnie z regulaminem RRI PFS 2015 oraz Regulaminem Mistrzostw Polski dostępnym pod adresem http://pfs.com.pl/pub/uploaddocs/zalacznik-12-rri-imp2015-20141210.1418388053.pdf
w następujących kategoriach:

BU11,BU13,BU15,BU17,BU19 - Limit Uczestników w kat. 32 zawodników - minimum 8 zawodników

GU11,GU13,GU15,GU17,GU19 - Limit Uczestników w kat. 16 zawodniczek - minimum 8 zawodniczek

kategorie nie mogą być łączone

Junior/ka może wziąć udział tylko w jednym turnieju juniorskim.

2. Miejsce

IMP Junioskie
zostanie rozegrany na 6 kortach w Centrum Sportu i Rekreacji Scout Częstochowa ul. Drogowców 12 oraz na Korcie Szklanym mieszczącym się przy C.H M1 ok 5 km od klubu

3. Rozstawienie

Turniej męski, damski oraz turnieje juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych. Rozstawienie zawodników w turnieju męskim odbędzie się według rankingu PFS, ale musi zostać zatwierdzone przez PSA. Rozstawienie zawodniczek w turnieju damskim odbędzie się według rankingu WSA, a następnie według rankingu PFS. Do rozstawienia zostaną wykorzystane rankingi z dnia: 11.05.2015r.

Do turnieju juniorskiego może zostać przydzielona dzika karta, organizatora oraz PFS

4. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia w formie mailowej na adres  turnieje@squash.czest.pl będą przyjmowane

do dnia 13.05.2015 godzina 23:59:59 (nie będzie żadnych wyjątków)
Dyrektor zawodów Marcin Bartolewski 691712452w zgłoszeniu należy podać
Tytuł: „Zgłoszenie na IMP w Squashu Juniorski 27-30 maj 2015”

Imię i Nazwisko:
Numer Licencji:
Kategoria:
Telefon Kontaktowy:
Miejscowość:
Rozmiar Koszulki:
Pakiet:

Pakiety do Wyboru:

1). Pakiet Standard – 60 zł 
Start w IMP w Squashu 2015

*W opłacie za jednorazowy udział w turnieju (Pakiet Standard) dla każdego uczestnika składa się: kwota – 0,00 zł tytułem składki na Polską Federacje Squasha, kwota 30,00 zł tytułem wynajęcie kortów, kwota 30,00 zł tytułem kosztów organizacji turnieju .”

2). Pakiet Pełny – 75 zł (lub 2 dni 90 zł ) Pakiet Standard + Ciepły posiłek na każdy dzień zawodów

3). Pakiet Rozszerzony – 120 zł( lub 2 dni 135 zł) Pakiet Pełny + Koszulka Techniczna

Zgłoszenia są ważne tylko z opłaconym wpisowym na konto:

Numer konta: 04 1930 1129 2110 0120 1046 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Hotel Scout S.p. z o.o. ul.Drogowców 12 42-200 Częstochowa
w tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska oraz dopisanie IMP SQUASH Juniorskie 2015

5. Harmonogram IMP:

13.05.2015r 23:59- Zamknięcie listy startowej

16.05.2015r. - Weryfikacja list startowych i wpłat

18.05.2015r – Publiczne losowanie drabinek turniejowych przez PFS (losowanie będzie po komunikacie PFS na stronie PFS.COM.PL)

21.05.2015 – Szczegółowy Harmonogram


Wstępny Harmonogram startów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników ostateczny harmonogram będzie opublikowany 21.05.2015
27.05 10:00 – Otwarcie Mistrzostw Polski Juniorów

Start Kat. U11 oraz GU11 jeden dzień


28.05 10:00

Start U13 oraz GU13(1 dzień)

Start U15 oraz GU15(1 dzień)

29.05 10:00
Start U19 oraz GU19(przeniesiony na sobotę )
Start U17 oraz GU17(jeden dzień)

U13  2 mecze półfinały i finały

U15  2 mecze półfinały i finał
30.05 10:00

GU19
U19  2 mecze półfinały i finał
U17 2 mecze reszta meczy i finały

6.Nagrody

Puchary oraz Medale dla Zwycięzców
Pula Nagród o wartości 3000 zł

7.Sędziowanie

Kolejny mecz na danym korcie sędziuje zawodnik wygrany i przegrany.
Niedopełnienie obowiązku sędziowania może wiązać się z karami przewidzianymi przez regulamin PFS.
Wybrane mecze będą sędziowane przez sędziów wytypowanych przez organizatora.

 

 

*Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie  

regulamin Mistrzostw Polski PFS http://pfs.com.pl/pub/uploaddocs/zalacznik-12-rri-imp2015-20141210.1418388053.pdf