wieczorny C+ PFS 300+ - OPEN

Polski Związek Squasha, kategoria C+ (C0)