Liga I'm Fit Squash Challenge

 

 

Rozgrywki:

Raz w miesiącu, SOBOTA, godz. 9:00 - 16:00 Zgodnie z harmonogramem

Klub I'm Fit, Piłsudskiego 10 , Łódź

 


Zapisy:

 1. Zawodnik zgłasza się do każdej rozgrywki osobno.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są:
  Przez sytem Best of 5 

  (wybierz odpowiednią kolejkę)

  Mailowo squashldz@gmail.com
  Telefonicznie 601 368 341

 3. Zgłoszenie musi zawierać:
  1. Imię i nazwisko gracza
  2. Nr kontaktowy gracza
  3. Adres mailowy gracza
  4. Wskazanie miesiąca, w którym zawodnik chce wystartować (brak wskazania miesiąca powoduje dopisanie gracza do najbliższej rozgrywanej kolejki)

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w czwartek poprzedzający rozgrywki, o godziny 23.00. Po tym terminie osoby zgłaszające się nie będą dopuszczane do rozgrywek danej kolejki.

 

Koszt:

50 zł – start w jednej kolejce (płatne w recepcji klubu)

Osoba, która zgłosiła się do rozgrywek i nie wycofała zgłoszenia do zamknięcia listy zgłoszeń jest zobowiązana wnieść opłatę startową bez względu na ostateczny udział w turnieju.

Klub honoruje karty MultiSport FitProfit i OKSystem

 


Kontakt:

Piotrek - squashldz@gmail.com 601 368 341

 


Zasady:

 1. Odbywają się raz w miesiącu według kalendarza zamieszczonego na stronie rozgrywek. W wyjątkowych sytuacjach termin ten z odpowiednim wyprzedzeniem może zostać zmieniony, nowy termin będzie umieszczony na ww. stronie.
 2. Wszyscy zgłoszeni gracze do rozgrywki danego miesiąca rywalizują w grupach siedmioosobowych z wyjątkiem grupy ELITE gdzie gra dziewięciu graczy.
 3. Przydział do grup następuje kolejno na podstwie rannikingu SC, RankinguLDZ i kolejności zgłoszeń.
 4. Zawodnicy zgłaszają się na zawody co najmniej na 15 minut przed ich rozpoczęciem (dotyczy godziny startu danej grupy) - przekroczenie tego terminu może skutkować dyskwalifikacją.Decyzję o dyskwalifikacji z powodu spóźnienia podejmuje organizator lub wyznaczony przez niego przedstawiciel obecny na zawodach.
 5. Zawodnicy rywalizują ze sobą na zasadzie każdy z każdym po dwa sety, rozgrywają dwa sety do 11 punktów, w przypadku wyniku 10:10 decyduje złoty punkt! Wygrywa ten, kto zdobędzie 11 punkt.
 6. O kolejności w grupie decydują: ilość wygranych setów a następnie różnica pomiędzy punktami zdobytymi i straconymi, jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia to wynik bezpośredniego pojedynku, jeśli był remis to różnica punktów zdobytych i straconych, a jeśli i to nie przynosi rozstrzygnięcia – następuje dogrywka jednego seta pomiędzy zainteresowanymi.
 7. Rozgrywki ELITE:
  1. rywalizuje ze sobą 9 zawodników
  2. w pierwszej kolejce w roku o zakwalifikowaniu do grupy ELITE będzie decydowało miejsce w ostatnim aktualnym RankinguLDZ, (lub wynik turnieju otwarcia.)
  3. w następnych miesiącach, grają 3 osoby, które zajęły w miesiącu poprzednim 3 pierwsze miejsca w ELITE oraz 3 osoby, które wygrały grupę MASTERS1, pozostałe miejsca zajmują osoby, które zgłoszą się do rozgrywek i które mają najwyższe miejsce w Łódzkim Rankingu Squash
 8. Rozgrywki MASTERS1, MASTERS2, PRO1, PRO2, CLUB1, CLUB2, CLUB3 i dalsze:
  1. rywalizuje ze sobą 7 zawodników w każdej grupie
  2. w przypadku niepełnej ilości zawodników w grupie organizator ma prawo rozegrać dwie ostatnie grupy w innej ilości zawodników (od 5 do 9 osób).
  3. w pierwszej kolejce w roku o zakwalifikowaniu do grupy będzie decydowało miejsce w ostatnim aktualnym RankinguLDZ, (lub wynik turnieju otwarcia.)
  4. w następnych miesiącach, w każdej z grup grają 2 osoby, które zajęły ostatnie miejsca z grupy wyżej w poprzednich rozgrywkach (wyjątkiem MASTERS1, gdzie spada z ELITE 3 zawodników) oraz miejsca 1 i 2 w grupach niższych (wyjątkiem ELITE, w której zagra 3 najlepszych zawodników z MASTERS1), pozostałe miejsca zajmują osoby, które zgłoszą się do rozgrywek i które mają kolejne miejsca w Łódzkim Rankingu Squash.

 

Ranking SC

 1. Za każdą rozgrywkę w której gracz wziął udział (czyli opłacił uczestnictwo i stawił się w miejscu rozgrywek o wyznaczonym czasie) przyznawane są punkty rankingowe, nawet jeśli zawodnik nie ukończył wszystkich meczy danej kolejki.
 2. Suma punktów rankingowych decydują o pozycji gracza w Łódzkim Rankingu Squash Challenge
 3. Ranking jest podstawą rozstawienia w kolejnych rozgrywkach SC
 4. Osoba która zgłosiła się do rozgrywek, ale nie stawiła się na rozgrywkach nie zostaje sklasyfikowana w punktacji danej rozrywki.
 5. Punktacja przyznawane za poszczególne miejsca w rozgrywkach i grupach określana jest na podstawie tabeli (ponizej)
 6. W każdej kolejnej rundzie zawodnicy za to samo miejsce otrzymują o 20 punktów więcej niz w kolejce poprzedzającej.

 

Runda I

ELITE

MASTERS1

MASTERS2

PRO1

PRO2

CLUB1

CLUB2

CLUB3

CLUB4

CLUB5

CLUB6

CLUB7

Miejsce

1

260

232

209

195

181

174

167

160

153

146

139

132

2

250

229

207

193

180

173

166

159

152

145

138

131

3

245

226

201

187

177

170

163

156

149

142

135

128

4

241

214

199

185

176

169

162

155

148

141

134

127

5

238

211

197

183

175

168

161

154

147

140

133

126

6

235

205

191

179

172

165

158

151

144

137

130

123

7

223

203

189

178

171

164

157

150

143

136

129

122

8

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy wszystkich rozgrywek w sezonie 2017/2018

21 PAŹDZIERNIK 2017 - Turniej otwarcia sezonu

18 LISTOPAD 2017

16 GRUDZIEŃ 2017

20 STYCZEŃ 2018 

17 LUTY 2018

17 MARZEC 2018 

21 KWIECIEŃ 2018

19 MAJ 2018 2018 - ELITA - 9:00; Masters 1 - 12:00; Masters 2 - 12:00 (dalsze godziny w zależności od ilości graczy)

16 CZERWIEC -Indywidualne Mistrzostwa Łodzi (Turniej rozgrywany na podstawie rozstawienia RankinguLDZ)