Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad 2017

 1-30.11.2017      38      2017/2018