Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Styczeń - Luty 2018

 15.01-28.02.2018      36      2017/2018